1. yle.fi
  2. Uutiset

Ampumaradan meluvalli kasvaa ja kasvaa – kunta ja ampujat kiistelevät korkeudesta

Laukaassa Rajamäen ampumaradan haulikkoratojen sulkemiseen liittyviä päätöksiä on käsitelty aina korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti. Syksyllä 2014 Keski-Suomen Ampujat ry haki radalle uutta ympäristölupaa. Lupa myönnettiin, mutta nyt ampumaharrastajat ja kunnan viranomaiset vääntävät kättä luvan edellytyksenä olevan meluvallin korkeudesta.

Kotimaan uutiset
Laukaan ampumaradan rakenteilla oleva meluvalli.

Laukaan Rajamäen ampumaradalle rakennetaan massiivista meluvallia. Nyt jo parikymmennen metrin korkeuteen nouseva valli lähestyy lakipistettään; ampumaharrastajien mukaan – puolueettoman tahon tekemien melumallinnusten perusteella – vallin kasvattaminen voitaisiin lopettaa heti, mutta kunnan ympäristöviranomaisten mielestä korkeutta tarvitaan vielä reilusti lisää.

Vallin rakentaminen on alun perin Keski-Suomen Ampujien oma projekti, joka alkoi vuonna 1994, kertoo Keski-Suomen Ampujien johtokunnan jäsen Markku Uusitalo.

Vallin toinen tavoite melun vähentämisen lisäksi oli haulien kerääminen. Alkujaan vallin korkeudeksi kaavailtiin 15 metriä, ja myöhemmin Jyväskylän yliopiston mallissa korkeudeksi laskettiin 20 metriä.

Lakimuutoksia ja luparallia

Vallin rakentaminen aloitettiin -94, mutta rakennustyö keskeytyi vuonna 2004, kun pilaantunutta maata koskeva lakimuutos astui voimaan. Vallin rakennustyömaalta kerääntynyttä turvetta ei saanut enää varastoida rata-alueelle, kuten vallin rakentamista koskevassa ympäristöluvassa alun perin luvattiin.

Ampumaradan kieltokyltti.
Jarkko Riikonen / Yle

Kun ympäristölupaa ampumaradalle haettiin alun perin vuosina 2007–2008, lupahakemuksessa oli kirjoitusvirhe. Luvan mukaan liitteenä olevassa meluraportissa luki, että ampumaradan "melualueelle jää asuinrakennuksia", kun meluraportin oikea muoto oli "melualueelle ei jää asuinrakennuksia". Tämä oli yksi peruste, miksi ympäristölupa evättiin hallinto-oikeudessa.

Ampujat pyysivät viranomaisia korjaamaan kirjoitusvirheen, mutta korjaus viipyi aina vuoteen 2015 asti.

Vallin maisemointiin ampujat saivat luvan 2007, ja se muotoiltiin tuolloiin 15 metrin korkeuteen (165 metriä merenpinnasta).

Kaavamuutos ehti väliin

Uusi ympäristölupa ampumaradalle myönnettiin kesäkuussa ja sen edellytyksenä oli riittävän korkea meluvalli.

Alkujaan vaatimus 169 metrin vallista (korkeus merenpinnasta) on määrätty viereisen Näätämäki II-alueen mukaan, joka oli alun perin kaavoitettu asuinrakennuksia varten. Viime kesänä, kesken ympäristölupaprosessin, kunta muutti kaavan teollisuuskaavaksi.

Tuntuu siltä, että mikään ei tässä asiassa riitä

rata-asiantuntija Lotta Jaakkola

– Kaavan muuttumista ei otettu huomioon lupaprosessissa. Jos se olisi huomioitu, meluvallia ei olisi tarvinnut korottaa enää ollenkaan, koska asuinrakennuksia ei alueelle tule, sanoo ampujien Markku Uusitalo.

Myös Ely-keskus lausui, että Näätämäki II -kaavamuutoksen saatua lainvoiman ampuminen radoilla 2-4 voitaisiin aloittaa ilman vallin korotustarvetta. ELY-keskuksen mukaan vain haulikkoradan 5 käyttöönotto riippui melunsuojaustoimenpiteiden loppuunsaattamisesta. Kaikki radat pysyivät kuitenkin suljettuna.

Laukaan kunta on vedonnut, että alueella on edelleen vanhoja asuinrakennuksia, joten meluvallin korkeus on perusteltu. Kyseiset asunnot eivät melumallinnuksen mukaan ole kuitenkaan melualueella.

Ampujat ymmällään

Nyt Keski-Suomen ampujat vääntävät kättä kunnan viranomaisten kanssa ulkopuolisen asiantuntijan, Ramboll Finland Oy:n, tekemien melumittausten tulkinnoista ja sitä myötä meluvallin viimeisistä metreistä.

Ampujien mukaan Laukaan kunta ei ymmärrä tai halua ymmärtää melumallinnusta, jonka mukaan meluongelmaa ei varsinkaan nykyisen meluvallin myötä ole. Meluvalli on nyt 400 metriä pitkä 20 metriä korkea. Kunta haluaisi vallin olevan 25 metriä korkea.

Kuorma-auto meluvallin päällä.
Jarkko Riikonen / Yle

Keski-Suomen ampujien mielestä viranomaisten vaatimukset ovat kohtuuttomia, kertoo asiantuntija-apuna toimiva, Ampumaharrastusfoorumin rata-asiantuntija Lotta Jaakkola.

– Tässä on teetetty kolme melumallia ja neljä melumittausta. Ne osoittavat, että 65 desibelin melualueelle ei jää asuinrakennuksia. Meluvalli vähentää edelleen melurasitusta ympäristössä. Nyt odotetaan, että meluvallia pitäisi nostaa vielä 4–9 metriä. Tässä keskustellaan nyt siitä, onko siihen mitään perusteita. Tuntuu siltä, että mikään ei tässä asiassa riitä, Jaakkola sanoo.

Kunta pysyy kannassaan

Laukaan ympäristösihteeri Pälvi Pöyhösen mukaan kunta noudattaa ympäristölakia ja ympäristöministeriön ohjeita.

– Prosessin pitää edetä lain ja ympäristöministeriön ohjeiden mukaan. Jos ei prosessi mene sen mukaan, mitä laki ja ympäristöministeriön ohjeet edellyttää, niin sieltä saattaa tulla Vaasasta [hallinto-oikeudesta], että asiaa ei ole käsitelty riittävällä laajuudella, sanoo Pöyhönen.

Meluvalli on jo nyt harvinaisen massiivinen. Ympäri Suomea ampumaratoja kiertänyt rata-asiantuntija Lotta Jaakkola sanoo, ettei ole missään nähnyt niin massiivisia valleja, kuin Laukaan meluvalli on.

Prosessin pitää edetä lain ja ympäristöministeriön ohjeiden mukaan

ympäristösihteeri Pälvi Pöyhönen

Milloin haulikkorata voidaan sitten ottaa käyttöön?

– Rata otetaan käyttöön, kun Keski-Suomen ampujat ovat toimittaneet kunnalle tiedot vallin [riittävästä] korkeudesta. Lisäksi heidän on järjestettävä lähimmille asutuille kiinteistöille melumittaukset, joissa asukkaat ja viranomaiset voivat olla mukana. Mittauksissa melutasot eivät saa ylittyä, ympäristösihteeri Pöyhönen vastaa.

Ampumaradalla vieraili Yle Keski-Suomen Titta Puurunen.

29.10 Artikkelista poistettu paikkansapitämätön tieto ampumaratojen ympäristölupien pakollisuudesta.

Lue seuraavaksi