Ovatko puheet ikääntyvien työntekijöiden tukemisesta pelkkiä kauniita sanoja?

Samaan aikaan kun eläkeikää ollaan nostamassa, on korostettu sitä, että työntekijöiden jaksamista etenkin työuran loppupäässä pitää tukea. Onko sanoista päästy tekoihin? Kerro kokemuksesi – miten sinun työpaikallasi tuetaan ikääntyviä työntekijöitä vai tuetaanko mitenkään?

Kotimaa
Mies hitsaamassa
Petri Puskala / Yle

Työelämäkeskusteluun on yritetty viime vuosina tuoda voimakkaasti ikänäkökulmaa. Työmarkkinaosapuolet ovat esimerkiksi laatineet yhteisen ikäohjelman laatimisoppaan, ns. työkaarimallin. Siinä todetaan, että "työpaikkojen, jotka haluavat huolehtia tuottavuudestaan, kannattaa ottaa toimintatavoissaan huomioon työntekijöiden ikään ja elämänvaiheisiin liittyvät tarpeet".

Varsinaisten ikäohjelmien laatiminen on lähtenyt verkkaisesti liikkeelle, mutta näkyykö ikäajattelu silti työpaikoillla?

Onko mahdollista keventää?

Kerro kokemuksistasi, miten sinun työpaikallasi on otettu huomioon työntekijöiden ikä? Onko mahdollista keventää töitä iän ja elämäntilanteen mukaan? Löytyykö joustoa? Vai onko peräti päinvastoin: työtahti on vain tiivistynyt ja vaatimukset lisääntyneet?

Mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä, että työssä jaksettaisiin pitempään? Pitäisikö huomiota kiinnittää sittenkin enemmän keski-ikäisten ja jopa nuorten jaksamiseen, jotta yhä useampi jaksaisi tehdä töitä eläkeikään saakka?

Entä koetko viimeaikaiset suunnitelmat lomien lyhentämisestä ja esimerkiksi vuorotteluvapaan ehtojen kiristämisestä uhkana jaksamiselle ja sitä kautta työurien pitenemiselle?