Länsisataman liikennettä sujuvoitetaan vain pikkutoimin

Helsingin Länsisataman liikenneyhteyksiä sujuvoitetaan näillä näkymin vain pienimuotoisilla toimilla. Siltaa tai tunnelia pidetään turhan kalliina.

Kotimaa
Mechelininkadun ja Porkkalankadun risteys
Mechelininkadun ja Porkkalankadun risteys on ruuhkainen, vaikka laivoja ei tulisi eikä lähtisikään.Yle

Erilaisiin kaista- ja suojatiejärjestelyihin sataman liepeillä varaudutaan 5 miljoonalla eurolla.

Niitä tulisi Mechelininkadulle, Porkkalankadulle, Hietalahdenrantaan, Jätkäsaarenlaiturille, Länsisatamankadulle ja Salmisaarenkadulle.

Vaihtoehtona olisi Ruoholahden sillan purku ja uusi kaksikaistainen silta Mechelininkadulta Porkkalankadulle. Lisäksi toteutettaisiin samat kaista- ja suojatiejärjestelyt.

Kolmas ratkaisu oli sama kuin siltavaihtoehdossa, mutta sillan sijasta rakennettaisiin tunneli.

Järeän rakentamisen kustannukset olisivat 50-100 miljoonaa euroa. Tätä pidetään kuitenkin erittäin suurena liikennemäärään ja sujuvuushyötyyn nähden.

Sujuvuus heikkenee yhä

Kaupunkisuunnittelulautakunta valinnee kevyemmän vaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi. Parantamistoimista huolimatta liikenteen sujuvuuden ennakoidaan heikkenevän tulevaisuudessa nykyisestä mutta ei kuitenkaan romahtavan kohtuuttoman heikoksi.

Toimenpiteillä voidaan varmistaa liikenteen kohtuullinen sujuvuus varsin pitkällä aikajänteellä Länsisataman ja Jätkäsaaren muun liikenteen kasvusta huolimatta.

Heikommaksi sujuvuus jää iltapäiväruuhkassa satamasta Länsiväylän suuntaan sekä Mechelininkadulta sataman suuntaan.

Länsisatama on Suomen vilkkain matkustajasatama ja sen liikennemäärien odotetaan yhä kasvavan.