HSL selvittää Y-junan korvaamista tilausjunalla Helsingistä Siuntioon

HSL:n hallitus valtuutti tänään tiistaina toimitusjohtajansa selvittämään tilausliikenteen kustannuksia Helsinki-Siuntio-välillä. HSL:n tilaama ja Siuntion osittain maksama lähijuna kulkisi kokeiluluontoisesti jo ensi maaliskuussa.

Kotimaa
Y-junavuoron lakkauttaminen on kova isku Inkoolle ja Siuntiolle.
Yle / Helena Rosenblad

HSL selvittää, voitaisiinko lakkautettava Y-juna korvata HSL:n tilaamalla ja Siuntion kunnan osittain maksamalla lähijunalla. HSL:n hallitus valtuutti tänään toimitusjohtajansa selvittämään Helsingin ja Siuntion välisen tilausliikenteen kustannuksia ja mahdollisuuksia.

Tavoitteena on, että malliin siirryttäisiin kokeiluluontoisesti heti maaliskuussa, kun valtion tuki Y-junalle lakkaa. Kokeilu kestäisi vuoden 2017 loppuun. Vuoroväli todennäköisesti harvenisi nykyisestä.

– Varmastikaan tarjonta ei olisi ihan sama kuin tällä hetkellä. Nyt käydään läpi näitä taloudellisia yhtälöitä ja minkälaisia vuoroja pystyttäisiin saamaan, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Oleellista on, kuinka paljon Siuntion kunta voi kaivaa kuvettaan junaliikenteen säilyttämiseksi. HSL-alue päättyy Kirkkonummeen, ja Rihtniemen mukaan on selvää, etteivät sen jäsenkunnat halua maksaa kustannuksia, jotka aiheutuvat alueen ulkopuolelta.

Ministeriön valtuutus tarvitaan

Lisäkustannuksia Y-junan lakkauttamisesta koituu HSL:lle joka tapauksessa.

– Meidän täytyy korvata liikennettä siltä osin kuin Y-juna kulki meidän alueellamme, koska nykyisiin S- ja U-juniin eivät kaikki kirkkonummelaiset mahdu.

Rihtniemi ei halua kommentoida rahasummia sen tarkemmin. Valtion tuki VR:n lähiliikennealueelle eli toisin sanoen Y-, Z-, H- ja R-junille on tähän asti ollut 9,7 miljoonaa euroa. Rihtniemen mukaan summan jakautuminen eri rataosuuksille on ollut liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välinen asia.

HSL tarvitsee myös liikenne- ja viestintäministeriön valtuutuksen hankkeelle, sillä se ei ole toimivaltainen viranomainen tilaamaan liikennettä oman alueensa ulkopuolella.

Lisävalaistusta asiaan saadaan HSL:n hallituksen seuraavassa kokouksessa 17. marraskuuta.