Epäillystä ympäristörikoksesta kovat syytteet – miljoonien rikoshyötyä vaaditaan valtiolle

Syyttäjä vaatii janakkalalaiselle maanrakennusyrittäjälle puolentoista vuoden ehdollista vankeustuomiota ja kolmen vuoden liiketoimintakieltoa muun muassa törkeästä ympäristön turmelemisesta. Janakkalassa tapahtuneen epäillyn ympäristörikoksen pääkäsittely alkoi tiistaina Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa Hämeenlinnassa.

Kotimaa
Oikeudenkäynti Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa Hämeenlinnassa
Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa alkoi tiistaina ympäristörikosoikeudenkäynti, jolle on varattu peräti 15 istuntopäivää.Ville Välimäki / Yle

Syyttäjän mukaan yritys on muun muassa kaivanut sorakuoppaa metrin syvemmältä kuin luvat sallivat. Luvanmukaisen pohjatason alapuolelta maa-aineksia on otettu ainakin 18 000 kuutiometriä.

Syytteen mukaan sorakuoppa-alueella on varastoitu erilaisia öljyjä ja muuta jätettä. Sorakuoppa on ensimmäisen luokan pohjavesialuetta, jonne öljyn varastointiin ei voida myöntää lupia. Syytteen mukaan yhtiö on kaivanut soraa luvatta myös muilla alueilla.

Miljoonien eurojen vaatimukset

Syyttäjä vaatii yrityksen ja yrittäjän menettämään yhteisvastuullisesti valtiolle rikoksella saatua hyötyä lähes neljä miljoonaa euroa. Syyttäjä katsoo, että luvanvastaista toimintaa on harjoitettu suunnitelmallisesti, ammattimaisesti ja pitkän ajan kuluessa. Lainvastaisella toiminnalla on saatu huomattavaa taloudellista hyötyä ja saavutettu erinomaista kilpailuetua lainmukaisesti toimiviin yrittäjiin nähden.

Poliisin nauha sorakuopalla
Poliisi tutki epäiltyä ympäristörikosta hämäläisellä sorakuopalla toukokuussa 2011. Timo Leponiemi / Yle

Yritykselle syyttäjä hakee 100 000 euron yhteisösakkoa ja yrittäjälle puolentoista vuoden ehdollista vankeustuomiota ja kolmen vuoden liiketoimintakieltoa.

Lisäksi syyttäjä vaatii kolmelle yrityksessä toimineelle henkilölle avunannosta lyhyempiä ehdollisia tuomioita.

Puolustus kiistää kaikki syytteet

Kaikki syytetyt kiistivät yksiselitteisesti kaikki syytteet. Puolustuksen mukaan sorakuopalla ei ole kaivettu syvemmältä, kun lupaehdot sallivat. Jos jossain kohdassa on käyty syvemmällä, on alue täytetty ottotasoon. Toisissa kohdissa on puolestaan kaivettu vähemmän kuin luvassa on sallittu. Lisäksi alueelle on tuotu pääosin puhdasta pintamaata. Tuodun maan joukossa on puolustuksen mukaan kenties ollut epäpuhtauksia, mutta niistä ei ole ollut vaaraa ympäristölle.

Puolustuksen mukaan myöskään muuta luvatonta kaivuuta ei ole tapahtunut. Puolustus väittää, että itse asiassa soraa on otettu vähemmän kuin lupaehdot sallivat eikä muilla alueilla ole kaivettu luvatta.

Puolustus kiistää myös öljyjen varastoinnit sorakuopassa. Öljyjä on varastoitu täysin luvanvaraisesti alueen ulkopuolella. Sorakuopassa on ollut ainoastaan kaivinkonetta varten tarvittu öljyn kaksoisvaippasäiliö, josta ei ole vaaraa ympäristölle.

Oikeudenkäynnin monimutkaisuutta kuvaa se, että istunnoille on varattu aikaa viisitoista päivää.