Pietarin Bronkan sataman ympäristövaikutukset huolestuttavat – viranomaiset väittävät vaikutuksia vähäisiksi

Suomenlahden pohjukkaan valmistuvan Bronkan sataman rakennustyöt ovat loppusuoralla. Venäjän viranomaiset vakuuttavat sataman ympäristövaikutusten olevan vähäiset, mutta monet pietarilaiset tutkijat ja luonnonsuojelijat ovat huolissaan hankkeen seurauksista Itämeren tilaan.

Yle maailmalla
Bronkan satamaan ruopataan yli 14 metrin syvyistä väylää. Ruoppausmassoja kertyy 28 miljoonaa kuutiometriä.
Bronkan satamaan ruopataan yli 14 metrin syvyistä väylää. Ruoppausmassoja kertyy 28 miljoonaa kuutiometriä.Erkka Mikkonen / Yle

Pietarin kupeessa sijaitsevassa Bronkan rahtisatamassa viimeistellään ensimmäisen vaiheen rakennustöitä. Sataman on määrä aloittaa kaupallinen toimintansa joulukuussa.

Satamayhtiö Feniksin toimitusjohtajan Aleksei Shukletsovin mukaan hankkeen esikuvana on Helsingin Vuosaaren satama. Pietarin keskustassa toimivan vanhan rahtisataman toimintoja halutaan siirtää asutuksen tieltä kauas kaupungin rajalle.

Shukletsov korostaa Bronkan sataman ympäristöystävällisyyttä. Se täyttää kokonaisuudessaan Venäjän uuden ympäristölainsäädännön vaatimukset ja joiltakin osin myös ylittää ne.

Hankkeen ympäristövaikutukset ovat paikallisia.

Vasili Fedorov

Esimerkiksi satamaan saapuneet alukset voidaan kytkeä sähköverkkoon, jolloin niiden ei tarvitse käyttää satamassa ollessaan omaa moottoriaan.

– Nykyaikaisten, ekologisten vaatimusten noudattaminen on kaikkien satamatyöläisten tehtävä. Nyt kävi niin, että me teemme sen ensimmäisenä, Shukletsov sanoo.

Bronkan satama pystyy käsittelemään ensimmäisessä vaiheessaan vuosittain 1,45 miljoona TEU:ta kontteja. Myöhemmin sataman kapasiteettia on tarkoitus laajentaa. TEU on konttiliikenteen mittayksikkö, joka vastaa yhtä pientä eli 20 jalan merikonttia.

Määrää voi verrata Suomen konttiliikenteeseen. Suomen satamat käsittelivät Liikenneviraston mukaan vuonna 2014 yhteensä 1,44 miljoonaa TEU:ta kontteja.

Ruoppausten vaikutukset huolestuttavat

Ekosatamaksi itseään mainostavan Bronkan todelliset ympäristövaikutukset jakavat mielipiteitä.

Monet venäläiset ympäristöjärjestöt ja tutkijat pelkäävät hankkeen heikentävän huomattavasti Itämeren tilaa. Yksi suurimmista huolista koskee jättimäistä satamaruoppausta, jonka vaikutuksista myös Suomen ympäristökeskus SYKE on ilmaissut huolensa.

Bronkan satamassa voidaan lastata ja purkaa 1,45 miljoonaa TEU:ta eli pientä merikonttia vastaavaa yksikköä vuodessa.
Bronkan satamassa voidaan lastata ja purkaa 1,45 miljoonaa TEU:ta eli pientä merikonttia vastaavaa yksikköä vuodessa. Määrä on sama kuin kaikkien Suomen satamien yhteenlaskettu konttiliikenne vuonna 2014.Erkka Mikkonen / Yle

Matalikkoon on ruopattu yli 14 metrin syvyinen väylä valtameriluokan aluksia varten. Kaksi vuotta sitten alkaneiden ruoppaustöiden on määrä loppua marraskuun aikana. Yhteensä ruopattuja massoja on valtavat 28 miljoona kuutiometriä.

Ruoppausten on jo todettu pienentäneen kalakantoja ja kiihdyttäneen rehevöitymistä. Monet tutkijat ovat pelkäävät haitallisten aineiden kuten raskasmetallien vapautumista ja leviämistä Itämeressä ruoppausten yhteydessä.

Tietysti hankkeella on rajoja ylittäviä ympäristövaikutuksia.

Aleksandr Karpov

Luoteis-Venäjän ympäristöhallinnon Rosprirodnadzorin mukaan haitallisia aineita ei ole vapautunut ruoppausten yhteydessä. Virasto pitää muutenkin Bronkan ympäristövaikutuksia vähäisinä vedoten Venäjän kansalliseen ympäristöselvitykseen ja sen valvontaan.

– Hankkeen ympäristövaikutukset ovat paikallisia, väliaikaisia ja palautettavissa. Paikallisuus tarkoittaa sitä, etteivät vaikutukset leviä Venäjän rajojen ulkopuolelle, ympäristöhallinto Rosprirodnadzorin varajohtaja Vasili Fedorov sanoo.

Satama uhkaa luonnonsuojelualuetta

Biologian dosentti Rustam Sagitov Venäjän valtionyliopistosta pitää selvänä, etteivät satamahankkeen vaikutukset jää paikallisiksi, vaan ne koskettavat laajemmin Itämerta.

– Pietarin suistomaata ei voi pitää muusta erillisenä alueena, vaan se on tärkeä osa ekosysteemiä, jonka vaikutukset näkyvät koko Itämeressä, Sagitov sanoo.

Sagitov muistuttaa, että Pietarin edustalle laskeva Neva-joki kuljettaa valtavia vesimassoja kauas länteen Suomenlahdelle ja sitäkin edemmäs. Samalla leviävät myös paikallisina pidetyt ympäristövaikutukset.

Bronkan satama-aluetta viimeistellään Pietarin lähistöllä.
Bronkan satama-aluetta viimeistellään Pietarin lähistöllä.Erkka Mikkonen / Yle

Bronkan satama uhkaa sen vieressä sijaitsevaa Nevanlahden etelärannan suojelualuetta, jonka rooli Suomenlahden pohjukan luonnon tasapainolle on elintärkeä. Suojelualueen matalikot ovat esimerkiksi merkittävä levähdyspaikka muuttolinnuille.

Tutkijoiden mukaan luonnonsuojelualue on jo kärsinyt sataman rakennustöistä, mikä näkyy esimerkiksi lintujen määrän pienentymisenä. Lisäksi luonnonsuojelijat pelkäävät, että Bronkan satama-alueen tuleva laajeneminen uhkaa suojelualuetta entisestään.

Ympäristöselvityksissä on eroja

Ympäristöjärjestö Ekomin johtaja Aleksandr Karpov pitää niin ikään Bronkan sataman vaikutusta Itämeren luontoon laajana.

– Yhteisellä merellämme kalat uivat ja linnut lentävät minne tahtovat. Tietysti hankkeella on rajoja ylittäviä ympäristövaikutuksia. Mutta valitettavasti niitä ei arvioitu, ja projekti on sen mukainen, Karpov toteaa.

Karpov pitää Venäjän kansallista ympäristöselvitystä riittämättömänä. Hänen mukaansa se eroaa lähtökohtaisesti monista eurooppalaisista vastineistaan.

Bronkan sataman ensimmäisen vaiheen rakennustyöt ovat valmistumassa. Satama aloittaa toimintansa joulukuussa.
Bronkan sataman ensimmäisen vaiheen rakennustyöt ovat valmistumassa. Satama aloittaa toimintansa joulukuussa.Erkka Mikkonen / Yle

Karpovin mukaan Venäjän ympäristöviranomaiset arvioivat lähinnä muodollisesti teknisten turvallisuusmääräysten toteutumista, eivätkä paneudu todellisten ympäristövaikutusten tutkimiseen. Siksi Karpov peräänkuuluttaa kansainvälistä ympäristöselvitystä Bronkan satamasta.

Luoteis-Venäjän ympäristöhallinto Rosprirodnadzorin varajohtaja Vasili Fedorov ei halua arvioida kansainvälisen ympäristöselvityksen tarpeellisuutta. Hänen on varma, että Venäjän ympäristönlainsäädännön mukainen valvonta takaa Itämeren luonnon monimuotoisuuden.

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia Bronkan satamasta ei ole tehty, sillä Venäjä ei ole ratifioinut sitä säätelevää Espoon sopimusta.

Erkka Mikkonen, Pietari