Naisen palkka liukuu alamäkeen viimeistään viisikymppisenä – miehen tilipussi tonnia lihavampi

Naisten ja miesten palkkaerot kasvavat koko työuran ajan. Tilastokeskuksen mukaan ne ovat suurimmillaan 60 ikävuoden korvilla. Mies tienaa silloin jopa tuhat euroa enemmän kuussa kuin nainen.

Kotimaa
Psykiatria psykiatrinen sairaala mielenterveys
Yle

Taantuma ei ole tasoittanut miesten ja naisten välisiä palkkaeroja. Valtion ja kuntien leivissä naisten ja miesten palkkaerot kasvavat yhä koko työuran ajan. Suurimmillaan ne ovat eläkeiän kynnyksellä. Mies tienaa silloin valtiolla keskimäärin noin tuhat euroa ja kunnissa 850 euroa naista enemmän kuukaudessa.

Naisten keskiansiot ovat olleet jo pitkään noin 80 prosenttia miesten ansioista. Naisen euron sanotaankin olevan 80 senttiä. Tilastokeskuksen luvut kertovat, että palkkaero säilyy sitkeästi ennallaan vuodesta toiseen.

Naisen euro isompi vain nuorilla kuntatyöntekijöillä

Naiset pääsevät keskipalkoissa miesten edelle vain kunnan palkkalistoilla alle 25-vuotiaana. Nuoren naisen tilille rapsahtaa kuukaudessa 250 euroa enemmän kuin samanikäiselle miehelle. Tämän jälkeen naiset putoavat palkkakyydistä.

Ansioiden perusteella nainen on kunnan palveluksessa uransa huipulla ennen 50-vuotispäiväänsä. Tosin miehet ovat tähän mennessä jo kiskaisseet 500 euron kaulan naisiin verrattuna. Naisten palkat alkavat valua tämän jälkeen alaspäin. Vain niillä naisilla, jotka jaksavat tehdä töitä yli 65-vuotiaina, palkka nousee hieman.

Miesten keskipalkat sen sijaan nousevat aina eläkepäiviin asti. Eläkeiän kynnyksellä miesten palkat ylittävät jo yli 850 eurolla naisten palkat. Yli 65-vuotiaiden palkoissa eroa on liki 1 200 euroa miesten hyväksi.

Valtiolla miehet peittoavat naiset vielä selvimmin

Valtiolla erot ovat vieläkin suuremmat miesten hyväksi. Naisten tulot ylittävät miesten tulot vain alle 19-vuotiaiden kohdalla. Naisen palkka on suurimmillaan nelikymppisenä, jolloin miesten keskipalkat ovat jo yli 500 euroa edellä. Viisikymppinen nainen häviää palkassa jo yli 700 euroa miehelle. Vaikka naisten tulot kasvavat notkahduksen jälkeen on ero eläkeiän kynnyksellä yli tuhat euroa miesten hyväksi.

Naiset ja miehet tekevät eri aloilla eri vaativuustason tehtäviä.

Mika Happonen

Valtion leivissä nainen saa nostettua uran palkkapiikkiä tuntuvasti vain, jos jatkaa työntekoa täytettyään 65 vuotta. Siitä huolimatta eroa samanikäisten miesten keskipalkkoihin jää yli 1 300 euroa.

Palkkakehitys on samansuuntainen myös yksityisten työnantajien palkollisilla. Nuoret miehet ovat jo uran alkuvuosina niukasti naisten edellä. Sen jälkeen miesten ansiot nousevat 25 ikävuoden jälkeen huomattavasti naisia nopeammin.

Keskiansiot ovat suurimmillaan sekä naisilla että miehillä noin 45-vuotiaina. Palkkojen nousu jämähtää kummassakin ryhmässä tähän. Työuran pari viimeistä vuosikymmentä naiset saavat tyytyä tuhat euroa pienempään palkkaan kuin samanikäiset miehet.

Vanhoilla miehillä vaativammat tehtävät

Valtion ja kuntien edustajat selittävät eroja palkoissa sillä, että naiset ovat eri ammateissa kuin miehet.

– Naiset ja miehet tekevät eri aloilla eri vaativuustason tehtäviä. Tästä se keskipalkkaero sitten muodostuu, selittää valtion työmarkkinalaitoksen neuvotteleva virkamies Mika Happonen.

Naiset ovat sairaanhoitajia ja lähihoitajia, miehiä löytyy sitten kaupunginjohtajina, näin karkeasti sanottuna.

Anne Hotti

– Naiset ovat sairaanhoitajia ja lähihoitajia, miehiä löytyy sitten kaupunginjohtajina, näin karkeasti sanottuna, sanoo Kuntatyönantajien johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti.

Vanhimpien työntekijöiden korkeammille palkoille on myös Happosen mukaan perusteltu syy.

– Kun siirrytään sinne vanhempiin ikäryhmiin, korostuvat vaativammat tehtävät, joista maksetaan enemmän palkkaakin, sanoo Happonen.

Hoivavastuut nakertavat naisen palkkaa

Mutta mikä selittää sen, että julkisella puolella palkkaerot kasvavat miesten ja naisten välillä koko työuran ajan aina eläkeikään saakka?

– Naisen urakehitykseen vaikuttavat hoivavastuut. Naiset kantavat suuremman osa hoivavastuusta kuin miehet. Työn ja perheen yhteensovittamisessa on edelleenkin haasteita, ja tämä näkyy naisten ja miesten urakehityksen eroina. Tätä kautta syntyy keskipalkkaeroa, kuvailee Happonen.

Kun siirrytään sinne vanhempiin ikäryhmiin korostuvat vaativammat tehtävät.

Mika Happonen

Sekä Happonen ja Hotti korostavat, että samasta tehtävästä maksetaan sama palkka kummallekin sukupuolelle.

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan naisjohtajat saivat viime vuonna yli 1 100 euroa vähemmän palkkaa kuin miesjohtajat. Erityisasiantuntijatehtävissä eroa oli miesten hyväksi yli 700 euroa. Lähimpänä samapalkkaisuutta oltiin toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä ja maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden kohdalla.

Hallitukselta ei linjauksia samapalkkaisuudesta

Tällä hallituskaudella ei odoteta suuria ponnistuksia tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämiseksi.

Naisen urakehitykseen vaikuttavat hoivavastuut.

Mika Happonen

Lähes 90 suomalaista professoria, yliopistonrehtoria ja tutkimuspäällikköä arvosteli kesällä ankarasti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelmaa siitä, että ohjelmasta puuttuu täysin tasa-arvonäkökulma.

He pitivät huolestuttavana sitä, että hallitusohjelmassa pidetään tasa-arvoa jo saavutettuna, vaikka Suomen merkittävistä tasa-arvo-ongelmista on paljon tutkimustietoa.

Sipilän hallituksen ohjelma ei esimerkiksi puutu palkkaeroihin, sukupuolen mukaan eriytyneisiin työmarkkinoihin tai hoivavastuisiin.

Juttuun lisätty 29.10.2015 klo 14.50 grafiikka naisten ja miesten välisistä palkkaeroista yksityisten työnantajien palveluksessa.