Hyppää sisältöön

Tulokone – Katso, kuinka asuinalueesi tulotaso on kehittynyt

Suomalaisen mediaanitulo kasvoi vuosina 2005–2013 noin 30 prosenttia. Eri alueiden välillä on kuitenkin rajuja eroja tulojen kasvussa. Ylen tulokoneesta voit katsoa, miten ihmisten ansiot ovat kehittyneet omassa naapurustossasi - tai vaikkapa syntymäseudullasi.

Tekijät

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ylen tulokone

Valitse postinumeroalue
Vertaa alueiden tuloja kartalla. Voit vaihtaa postinumeroaluetta kartasta.
Tulojen kehitys 2005–2013: +7 281 , +30 %
Koko maa Helsinki Keskusta
Asukkaiden jakautuminen tuloluokkiin
Helsinki Keskusta: 15 529 täysi-ikäistä vuonna 2013
Katso Ylen tulokoneesta miten mediaanitulot ovat asuinalueellasi kehittyneet. Valitse postinumeroalueesi, ja voit vertailla sitä naapurialueisiin. Näet tulojen kehityksen vuosilta 2005–2013 sekä miten alueen ihmiset jakautuvat eri tuloluokkiin. Aineistona ovat valtionveronalaiset nimellistulot, jotka sisältävät ansio- ja pääomatulot. Kvintiilirajat on laskettu koko maan aineistosta. Kvintiilillä tarkoitetaan tilastoinnissa menetelmää, jossa aineisto jaetaan viiteen yhtä suureen osaan. Aineistoista on poistettu ne postinumeroalueet, joilla asuu alle 30 18-vuotta täyttänyttä henkilöä tai joissa yksittäiseen tuloluokkaan kuuluu tasan yksi henkilö.Lähde: Tilastokeskus, Suomi postinumeroalueittain -palvelu

Talouden surkeat vuodet eivät näytä hidastaneen suomalaisten tulojen kehitystä.

Maailmantalous ajautui syvään taantumaan vuonna 2008. Suomen taloudessa on nähty tämän jälkeen vain hitaan kasvun tai jopa taantuman aikaa.

Suomalaisten tulot kasvoivat vuosien 2005–2013 välillä keskimäärin 30 prosenttia. Kuntien ja asuinalueiden välillä on kuitenkin tulokehityksessä suuriakin eroja.

Mediaanitulojen kehitys vuosina 2005–2013Lähde: Tilastokeskus, Suomi postinumeroalueittain -palvelu

Esimerkiksi Kaskisilla mediaanitulot kasvoivat vertailuvuosina vain 21 prosenttia, mutta Kangasalla peräti 70 prosenttia.

Prosentuaalisissa korotuksissa kaikkein kovatuloisimmat alueet eivät nouse kärkisijoille. Esimerkiksi Espoon Westendissä tulot kasvoivat hiukan vähemmän kuin maassa keskimäärin eli 27 prosenttia. Sen sijaan monilla pienituloisilla alueilla tulot ovat kasvaneet prosentuaalisesti selvästi enemmän.

Kehitys on hyvin tyypillistä talouden taantumassa. Jo ennestään hyvätuloisten on vaikea kasvattaa tulojaan yhtä rivakasti kuin taloudellisen nousukauden aikana. Tavallisen palkansaajan kohdalla tulokehitys on taas yleensä tasaisempaa.

Westendissä oli vuonna 2013 Suomen suurimmat mediaanitulot eli yli 46 000 euroa henkeä kohden. Koko maan mediaanitulot olivat noin 24 000 euroa.

Mediaanitulolla tarkoitetaan keskimmäisen tulonsaajan tuloa, kun tulonsaajat asetetaan tulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Keskimmäisen tulosaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa.

Tilasto ei kerro koko tarinaa

Vanhan totuuden mukaan on valhe, emävalhe ja tilasto.

Tämä pätee jossain määrin, kun tarkastellaan kunnittain tai alueittain tulojen mediaanikehitystä. Tilasto kertoo vain, miten tulot ovat kehittyneet, mutta ei selitä mikä tulokehityksen taustalla on.

Esimerkiksi monilla paikkakunnilla, joista on suljettu tehtaita tai muuten saneerattua väkeä roppakaupalla kilometritehtaalle, tulot näyttävät kasvaneen jopa maan keskiarvoa paremmin.

Tämä kuitenkin voi johtua esimerkiksi siitä, että pienituloiset nuoret tai työttömäksi jääneet tehdastyöntekijät ovat muuttaneet etelän kasvukeskuksiin. Muuttoliike voi jopa hetkellisesti parantaa mediaanituloja, mutta on pidemmällä aikavälillä kunnalle ongelma. Jäljelle jää esimerkiksi eläkeläisiä ja maanviljelijöitä, joiden tulojen muodostuminen on suhteellisen tasaista. Tulevaisuuden kasvun mahdollisuudet kuitenkin heikkenevät, ja kuntien veropohja rapautuu.

Suomi on myös pieni maa, joka jakautuu sitäkin pienempiin postinumeroalueisiin. Esimerkiksi Hollolan Manskivessä mediaanitulot ovat kasvaneet hurjat 130 prosenttia. Syy voi löytyä kuitenkin vain suhteellisen pienen, mutta hyvätuloisten muuttajajoukon asettumisesta alueelle. Manskivessä asuu hieman yli sata ihmistä.

Suurten tuloerojen Helsinki

Suurten kaupunkien, kuten Helsingin, Tampereen ja Turun, sisällä tulojen kehitys näyttää suhteellisen tasaiselta. Helsingissä mediaanitulojen kasvu eri alueilla on pääsääntöisesti 15–40 prosenttia. Silti alueiden välillä on valtavia eroja mediaanitulojen absoluuttisessa määrässä.

Esimerkiksi Helsingissä yhden kaitalahtelaisen mediaanitulot vastaavat kahden kahden jakomäkeläisen tuloja. Jakomäessä mediaanitulot olivat vuonna 2013 noin 20 000 euroa, Kaitalahdessa kaksinkertainen summa.

Muutenkin Helsingissä näkyy polarisaatio eli ääripäiden kärjistyminen. 16 postinumeroalueellla tulot jäävät alle maan keskiarvon. Samaan aikaan yli 30 alueella tulot ovat 6 000–15 000 euroa suuremmat kuin koko maan mediaanitulo.

Helsingistä löytyy myös hurjin muutos mediaanituloissa: Verkkosaaressa tulot ovat kasvaneet 233 prosenttia vuosien 2005 ja 2013 välillä. Syy on kuitenkin yksinkertainen: Verkkosaari on uusi asuinalue, jonne on muuttanut paljon suhteellisen hyvätuloisia asukkaita.

Sari Sairaanhoitaja ja finanssikriisi

Suomessa vaaditaan tällä hetkellä palkkamalttia ja hallitus on puuttumassa työntekijöiden saamiin etuihin. Vain muutama vuosi sitten tilanne oli erilainen.

Vuonna 2007 kokoomus kampanjoi vaaleissa lupaamalla lisärahaa Sari Sairaanhoitajalle. Osittain tämän lupauksen takia Suomessa palkkoja nostettiin vuotena 2008 suhteellisen voimakkaasti.

Sairaanhoitajien palkkoja nostettiin, mutta myös muut ammatit seurasivat perässä. Palkkojen korotus osui kuitenkin huonoon aikaan. Yhdysvalloista käynnistynyt finanssikriisi levisi Eurooppaan, ja Suomen talous sukelsi. Vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote supistui lähes kahdeksan prosenttia.

Ylen tulokoneesta näkee hyvin, kuinka palkkoja korotettiin kuitenkin vielä finanssikriisin kynnyksellä ja sen käynnistyttyä. Viime vuosina palkkakehitys on ollut selvästi maltillisempaa.

Tällä hetkellä Juha Sipilän (Kesk.) johtama hallitus pyrkii pikemminkin pienentämään palkkoja, leikkaamalla esimerkiksi peruspalkan päälle maksettavista lisistä.

Ylen tulokone kertoo tulojen kehityksen

Ylen tulokoneen tiedot ovat peräisin Tilastokeskukselta. Niissä mediaanitulot ilmoitetaan postinumeroalueittain. Koneeseen on koottu Suomen kaikkien postinumeroalueiden asukkaiden tulotiedot, sekä näiden tulojen muutos vuosina 2005–2013. Kunkin alueen asukkaat on lisäksi jaettu viiteen tuloluokkaan.

Voi siis esimerkiksi tutkia, onko asuinalueellasi paljon vai vähän hyvätuloisia ja miten omat ansiosi pärjäävät vertailussa.

Tuloluokkien ansiosta voi tarkastella siis myös oman asuinalueen sisäisiä tuloeroja.

Suomessa tuloerot ovat Tilastokeskuksen mukaan edelleen selvästi pienemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Tuloerot ovat kuitenkin kasvaneet selvästi viime vuosikymmeninä.