Kiina lopettaa yhden lapsen politiikan

Yhden lapsen politiikka otettiin käyttöön vuonna 1980.

Kuva: Jerome Favre / EPA

Kiinaa hallitseva kommunistinen puolue ilmoitti torstaina, että maan yhden lapsen politiikasta luovutaan. Vastedes kaikille perheille sallitaan kaksi lasta.

Monien vähemmistöjen on jo aiemmin annettu poiketa säännöstä, joka otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1980.

Käytäntöä höllättiin jo vuonna 2013, kun kaupungeissa asuville pariskunnille annettiin lupa hankkia toinen lapsi, jos toinen vanhemmista oli perheensä ainoa lapsi.

Politiikasta luopumiselle ei annettu välittömästi aikataulua.

Asiasta päätettiin osana kommunistisen puolueen nelipäiväistä kokousta, jossa käsiteltiin maan seuraavaa viisivuotissuunnitelmaa. Puolueen keskuskomitea hyväksyi käytännöstä luopumisen osana presidentti Xi Jianpingin talouden elvyttämissuunnitelmaa.

Maan väestö ikääntyy, poikamiesten määrä kasvaa

Kiinan viranomaiset ovat olleet jo jonkin aikaa huolissaan siitä, että yhden lapsen politiikka muuttaa maan väestörakennetta rajusti. Maan tuoreiden väestöennusteiden mukaan Kiinan väkiluvun ennustetaan vähenevän 1,37 miljardista 1,3 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Myös maan työikäisten ihmisten määrä vähenee samalla kun eläkeläisten määrä kasvaa ja kansan sukupuolijakauma on vääristynyt.

Noin 30 prosenttia kiinalaisista on yli 50-vuotiaita. Naimattomien miesten määrän puolestaan odotetaan nousevan 20 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä.

Yhden lapsen politiikkaa on valvottu usein hyvin tiukasti. Perheet, jotka ovat rikkoneet sääntöä, ovat saaneet vähintään sakkoja ja jotkut ovat menettäneet työnsä asian vuoksi. Jotkut äidit on pakotettu aborttiin tai sterilisaatioon.