S-Pankki yt-neuvotteluihin, irtisanottavia kymmeniä

Taustalla on muun muassa S-Pankin ja Lähi-Tapiolan pankin toukokuun 2014 fuusio.

Kuva: Marja Airio / Lehtikuva

Kauppapankki S-Pankki aloittaa yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa 80 työntekijän irtisanomiseen. Pankki perustelee tavoitteenaan olevan organisaation uudistaminen, jotta "toiminta tukisi digitaalista muutosta".

Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä eli 509 työntekijää. Vähennysten kohteena on pankin tiedotteen mukaan pankin henkilöstö, mutta eivät asiakaspalvelu- ja luotot-yksikön työntekijät. S-ryhmän toimipaikoissa pankkityötä tekevät ihmiset ovat osuuskauppojen työntekijöitä, joten yt-neuvottelut eivät koske heitä. 

Tarkoitus on karsia päällekkäisyyksiä ja tehostaa pankin toimintaa. Taustalla on S-Pankin ja Lähi-Tapiolan pankin toukokuun 2014 fuusio. Sen jälkeen pankkien asiakkaita on palveltu kahdessa järjestelmässä, S-Pankin tiedotteessa kerrotaan. Nyt järjestelmät on yhdistetty, joten päällekkäisyyksiä voidaan karsia. Fuusiovaiheessa tavoitteeksi määriteltiin 10 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Yt-neuvottelut on tarkoitus saada käytyä 14. joulukuuta mennessä.

Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK perusti S-Pankin vuonna 2006 korvatakseen Osuuskauppojen säästökassat.