Tutkija: Naisten ja miesten palkkaerot jylläävät jatkossakin

Tilastokeskuksessa arvioidaan, että erot naisten ja miesten palkoissa eivät muutu olennaisesti.

Kotimaa
Satasen euron seteleitä.
Naisten ja miesten palkoissa on suuria eroja etenkin työuran lopulla.Jyrki Lyytikkä / Yle

Naisten ja miesten välisten palkkaerojen kasvaminen iän myötä on Tilastokeskuksen erikoistutkija Pekka Laineen mukaan monissa tutkimuksissa ja selvityksissä osoittautunut vallitsevaksi käytännöksi. Kun nuoret tulevat työmarkkinoille, palkkataso on naisilla ja miehillä vanhempia työntekijöitä alhaisempi. Jatko on kiinni uralla etenemisestä.

– Riippuu työuran rakentumisesta, minkälainen palkka saavutetaan myöhemmin. Jos miehillä ja naisilla on eroja uralla etenemisessä, niin silloin se tuottaa erilaisen keskipalkan myöhemmin ja palkkaeroa naisten ja miesten välille.

Alempi koulutus vie naisen palkan alamäkeen

Naisten palkan hyytymiselle ja alenemiselle viidenkymmenen ikävuoden kohdalla löytyy Laineelta selitys.

– Siinä ei ole mitään ihmeellistä, koska ei puhuta yksittäisestä henkilöstä, vaan katsotaan eri ikäryhmiä yli ajan. Esimerkiksi jos vanhemmat ikäryhmät ovat huonommin koulutettuja kuin nuoremmat, niin tällainenkin kehitys on nähtävissä. Silloin samaan aikaan verrataan kahta eri koulutusryhmää ja kahta eri ikäryhmää keskenään.

Ammattiryhmien ja sektoreiden välisiin palkkaeroihin ei tule dramaattista tasoittumista.

Pekka Laine

– Jos vanhemmissa ikäryhmissä naisten palkka on alhaisempi, se voi myös kieliä siitä, että heillä on keskimäärin alhaisempi koulutus kun nuoremmilla naisilla. Tilanne itse asiassa varmaan onkin näin.

Palkkaerot eivät kapene itsestään

Kunnissa työskentelevillä nuorilla naisilla on uran alussa miehiä parempi palkka. Tätä voi Laineen mukaan selittää se, että miehet ja naiset aloittavat työuransa eri ikäisenä eri aloilla. Esimerkiksi teknisen alan koulutuksen saaneet miehet voivat aloittaa työuransa naisia myöhemmin. Nämä miehet ovat poissa nuorimpien ikäluokkien palkkavertailusta.

– Se, että nuorilla ikäryhmillä nähdään pienentymistä palkkaeroissa, voisi ikään kuin ennakoida sitä, että myöhemminkin palkkaero tulee olemaan pienempi. Mutta mikään automaatti tämä ei ole.

Perinteiset mies- ja naisalan koulutusvalinnat on syytä nostaa tarkasteluun.

Pekka Laine

Naisten koulutustaso on noussut pitkään, mutta koulutusalavalinnat ovat pysyneet ennallaan. Naiset hakeutuvat yhä usein naisvaltaisille ja huonommin palkatuille aloille, miehet taas paremmin palkatuille miesvaltaisille aloille. Tilastoissa eriytyminen näkyy monella tavalla. Laine uskoo, että jos eriytyminen säilyy ennallaan, todennäköisesti säilyvät palkkaerotkin.

– Ammattiryhmien ja sektoreiden välisiin palkkaeroihin ei tule mitään dramaattista tasoittumista. Silloin nämä perinteiset mies- ja naisalan koulutusvalinnat on syytä nostaa tarkasteluun.

Työura seurattava alusta loppuun

Pekka Laineen mukaan palkkaerojen syntyminen alkaa jo koulutusvalinnoista, mutta ne eivät yksin selitä kehitystä. Palkkaeroja tulisi seurata tilastollisesti ihmisen koko työuran ajan.

– Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että tässä pitäisi seurata koulutusvalintoja ja työmarkkinoille sijoittumista nuorten ihmisten kohdalla sekä sitten niiden nuorten ihmisten etenemistä tai etenemisen jämähtämistä yli työuran.

Pitää analysoida ja seurata koko juoksu, niin nähdään mitä tapahtuu välillä.

Pekka Laine

– Tämä on ikään kuin kilpajuoksu. Ei auta, että katsotaan, kuka lähtee nopeimmin. Pitää analysoida ja seurata koko juoksu, niin nähdään, mitä tapahtuu lähdön ja maalin välillä.

Nuorten naisten kannustaminen hakeutumaan miesvaltaisille aloille ei Laineen mukaan ainakaan kasvata sukupuolten välisiä palkkaeroja.

– Mutta se menee niin syntyihin syviin, nuoren ihmisen valintoihin. Siinä, mistä ne johtuvat, ollaan niin vaikeasti verifioitavissa asioissa kuten kulttuurisissa tekijöissä, että niistä tilastotieteilijän on vaikea sanoa mitään.