Biotuotetehtaan ruoppaustyö samentaa vesistöä Äänekoskella

Äänekosken Kapeenkoskella on havaittu veden samentumaa. Viime viikon lopulla havaittu samentuma johtuu biotuotetehtaan rakentamiseen liittyvistä Miilunlahden rannan ruoppaustöistä ja täytöstä. Ruoppaustyömaa on rajattu viranomaisten hyväksymällä tavalla veteen asennetulla suojaverholla, joka kuitenkin päästää kaikkein hienointa maa-ainesta läpi.

luonto
Kaivinkone ruoppaa Kuhnamon lahtea ja samalla pengertää paikkaa uudelle pistoraiteelle. Vedessä oleva pitkulainen puomi kelluttaa suojaverhoa, joka estää vesistön likaantumista. Suojaverho on yleisesti käytettyä suojakangasta vahvempaa, Saksassa kudottua erikoiskangasta.
Kaivinkone ruoppaa Kuhnamon lahtea ja samalla pengertää paikkaa uudelle pistoraiteelle.Sanna Savela / Yle

Metsä Groupin mukaan Miilunlahden ruoppaustyöt saadaan valmiiksi lähiviikkoina biotuotetehtaan rakennustyömaan yhteydessä. Täyttöä ja ruoppausta jatketaan myöhemmin Teräväniemessä, jossa virtausolosuhteet ovat helpommat. Teräväniemessä samentumahaittaa ei arvioida syntyvän.

Miilunlahden suojaverho on asennettu ennen ruoppaustöiden aloittamista elokuussa. Syyskuun alussa lahden edustalla havaittiin veden samentumista ja suojaverho tutkittiin välittömästi, jolloin kävi ilmi että suojaverho on liikkunut. Verho asennettiin uudestaan lokakuun alussa ja tarkastuksessa verhon on todettu olevan paikallaan ja kunnossa.

Ääneseudun vesistöä on tarkkailtu koko ruoppaustöiden ajan ja nyt ilmenneen samentumisen vuoksi tarkkailupisteiden lukumäärää lisätään samentuma-alueen laajuuden selvittämiseksi. Tarkkailunäytteet ovat olleet normaalilla tasolla lukuun ottamatta veden sameutta.