1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Valitse näistä sote-alueiden määrä – hallituskin valitsee tällä viikolla

Sote-uudistuksen on tarkoitus astua askel eteenpäin alkavalla viikolla. Hallitus päättää itsehallintoalueiden määrästä. Arvioimme vaihtoehtoja neljällä kriteerillä. Arvio perustuu useaan asiantuntijalähteeseen.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

A.Itsehallintoalueilla tulee olla edellytykset huolehtia riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluista yhdenvertaisesti. Alueiden tulee olla riittävän vahvoja sekä tehtävien hoidossa että rahoituksessa.

B. Seuraavat tekijät vaikuttavat tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen ja sitä kautta alueen kykyyn hillitä kustannuksia: Ihmiset tulee hoitaa oikeaan aikaan oikeassa paikassa eikä hoitoketju saa katketa. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen pitää toimia yhteen eli integraatio vaikuttaa tuottavuuteen, vaikuttavuuteen ja sitä kautta kustannusten hillintään.

Lisäksi digitalisaatio ja tietojärjestelmät tulee saada optimaaliseen käyttöön. Peruspalvelujen pitää toimia, jotta epätarkoituksenmukaisilta päivystyskäynneiltä ja sairaalahoidolta vältytään. Sairaaloiden, laitteiden ja henkilökunnan täytyy olla oikeassa paikassa. Potilas- ja asiakasturvallisuutta pitää seurata ja parantaa.

C. Tulevat itsehallintoalueet eivät voi hoitaa vain sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan alueiden tulee soveltua myös muiden tehtävien hoitamiseen. Itsehallintoalueille voi siirtyä niin kuntayhtymien, maakuntien liittojen kuin valtion aluehallinnon tehtäviä. Hallitus tekee päätöksen valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittamisesta  toimintasuunnitelman mukaan tammikuussa 2016. Ensiksi hallitus  päättää itsehallintoalueiden määrästä.

D. Kansanvaltaisuus tarkoittaa sitä, että alueiden asukkailla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa palveluiden järjestämiseen. Itsehallintoalueen asukkaat valitsevat vaaleilla valtuuston. Alueen asukkailla tulisi olla jokin yhteinen identiteetti, joka liittyy asukkaiden haluun osallistua ja vaikuttaa.