Kouluruotsilla ei kauppoja synny ja englanti kelpaa vain valmiin brändin myymiseen

Brändituotteita voi maailmalle myydä englanniksikin. Perustavaraa ja palveluja ei kuitenkaan saa kaupaksi, jollei osaa kohdemaan kieltä ja tunne sen kulttuuria. Tärkeintä on saavuttaa ostajan luottamus ja siinä hyvä kielitaito on tarpeen.

Kuva: Risto Degerman / Yle

Hyvän myyjän pitää tuntea niin tuote kuin kaupanteon niksitkin, mutta kaikkein tärkeintä on saavuttaa luottamus. Tätä painottaa kempeleläisen FESH Viennin kauppahuoneen toimitusjohtaja Lauri Karppanen. Hän on aloittanut yhteistyön Oulun yliopiston kanssa ruotsin- ja saksankielisten vientiasiantuntijoiden kouluttamiseksi.

Monien vuosien ajan vientikaupassa toiminut Lauri Karppanen korostaa persoonallisuuden merkitystä. Sen osuus hyvän myyjän profiilissa on jopa puolet, vaikka teknisten tuotteiden myyjälle teknisten ominaisuuksien tunteminen onkin tärkeää.

– Kyllä se on insinöörinkin ensin saavutettava luottamus asiakkaan kanssa, korostaa Karppanen.

Kielitieteilijät suuntaavat vientimarkkinoille

Oulun yliopistossa on käynnistynyt saksan ja ruotsin kielen opiskelijoille suunnattu vientiasiantuntijakoulutus. Sen tavoitteena on saada vientiyritysten palvelukseen kielitaitoisia osaajia.

Koulutukseen on valittu seitsemän germaanisen ja viisi pohjoismaisen filologian opiskelijaa. Useimmilla on jo entuudestaan vahva kielitaito ja kokemusta vientikaupasta esimerkiksi aiemmissa opinnoissa tai työelämässä.

Kyllä se on insinöörinkin ensin saavutettava luottamus asiakkaan kanssa

Lauri Karppanen

Yritysviestinnän koulutusta yliopistolla on annettu jo usean vuoden ajan ja osa opiskelijoista onkin suuntautunut yritysten palvelukseen.

Germaanisen filologian lehtori Satu Selkälä on vakuuttunut, että kielitieteilijöistäkin saadaan hyviä myyntitykkejä vientikauppaan.

Hän muistuttaa, että kun myyjä osaa kohdealueen kielen, jää helpommin myös ostajien mieleen ja sillä saa sen valttikortin.

– Saksa on kuitenkin Suomessa kolmen tärkeimmän kauppakumppanin joukossa, muistuttaa Satu Selkälä.

Kielitaitoisista vientimyyjistä pulaa

Suomessa kaivataan kielitaitoisia myyjiä, jotka osaavat muutakin kuin englantia ja kouluruotsia.

Yksi syy Oulun yliopistossa käynnistyneeseen koulutukseen onkin ollut juuri puute saksan- ja ruotsinkielen hyvin taitavista myyjistä.

– Englannilla voi myydä brändituotteita. Kun sitten kun aletaan myydä tuotteita, joista on kilpailua kohdemaassa niin, sillä maan kielellä on erittäin suuri merkitys eli Ruotsissa ruotsiksi ja Saksassa saksaksi, korostaa Lauri Karppanen.

– En näe siinä mitään kummallista, että filologi esimerkiksi kauppaa palveluja ja tuotteita, sanoo puolestaan pohjoismaisen filologian lehtori Jenni Tahkokorpi. Hänen mukaansa kielitieteilijät tuovat mukanaan myös kulttuurintuntemusta, joka helpottaa suhteiden luomista.