1. yle.fi
  2. Uutiset

Hajosiko pesukone liian pian? Kuluttajan odotukset ovat usein liian korkealla

Monien kodinkoneiden käyttöikä on lyhentynyt, mutta kuluttajien odotukset ovat pysyneet takavuosien tasolla. Tämä aiheuttaa usein riitatilanteita, jotka päätyvät kuluttajariitalautakunnan pöydälle. Käytännössä tarkan käyttöiän määrittäminen yksitäisillä tuotteille on tällä hetkellä lähes mahdotonta.

Kotimaan uutiset
Nainen laittaa pyykkiä pesukoneeseen.
Yle

Moni kuluttaja odottaa, että kylpyhuoneen nurkassa jylläävä pesukone kestää useita vuosia. Kodinkonemarkkinat ovat kuitenkin muuttuneet, eivätkä kuluttajan odotukset enää vastaa todellisuutta.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlbergin mukaan tällaisesta asetelmasta muodostuu tyypillinen lautakunnalle päätyvä riitatilanne.

– Kuluttajasuojalain mukaan hyödykkeen tulee kestää niin kauan kuin kuluttajalla on perusteltua aihetta odottaa. Tämä saattaa olla kuitenkin pidempi aika kuin, mitä hyödykkeet nykyään teknisesti kestävät. Tällöin varsinkin voi tulla erimielisyyksiä kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välillä.

Vaikka kuluttajasuojalaki nojaa vahvasti käyttöiän odotettuun kestoon, ei esimerkiksi kodinkoneille ole märitelty tarkkaa kestoikää. Riitatilanteissa turvaudutaankin kuluttajariitalautakunnan arvioon.

– Ratkaisukäytännöllä pyrimme luomaan jonkunlaisia suuntaviivoja tuotteiden kestävyydelle. Ongelma on kuitenkin se, että tällaisia tarkkoja käyttöiän rajoja on todella vaikea asettaa. Yksittäisessä ratkaisussa voidaan ainoastaan antaa joku aikahaarukka, jonka sisälle kestoiän tulisi osua.

Tulee kestää vielä takuuajan umpeuduttua

Kodinkoneiden takuuaika on yleensä 1-2 vuotta, jonka aikana myyjä on vastuussa tuotteesta. Hyödykkeen odotettavissa oleva kestoikä on kuitenkin yleensä huomattavasti pidempi, eikä pelkkä takuun umpeutuminen vapauta myyjätahoa vastuusta.

Esimerkiksi lokakuussa kuluttajariitalautakunta myönsi hinnanalennuksen jääkaapille, joka oli hajonnut hieman päälle kolmen vuoden käytön jälkeen. Kaapin kylmäaine oli valunut pois, eikä sen korjaaminen ollut enää kannattavaa.

Lautakunnan mukaan kuluttajalla oli ollut perusteltua aihetta edellyttää, että jääkaappi kestäisi tätä pitempään ilman kalliita korjauskuluja. Jääkaappi oli ostohetkellä maksanut 650 euroa. Hajoamiseen johtanutta virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi lautakunta arvioi 200 euroa.

Hyvityksen määrä voi myös tulla kuluttajille yllätyksenä

Pauli Ståhlberg

– Hyvityksen määrä voi myös tulla kuluttajille yllätyksenä. Moni saattaa ajatella, että vioittunut kodinkone hyvitettäisiin kokonaan. Tässä pitää kuitenkin ottaa huomioon asiakkaan saama käyttöhyöty, jolloin päädytään esimerkiksi hinnanalennukseen.

Käytännössä hyvitys on yleensä sitä pienempi, mitä vanhempi laite on.

Lainsäädäntö sallii ikävän kierteen

Vaikka kuluttajien odotukset eivät tällä hetkellä vastaa tuotteiden kestävyyttä, voi odotuksien laskemisella olla ikäviä seurauksia.

– Kun laatu huononee, laskevat kuluttajan odotukset. Kun odotukset puolestaan laskevat, ei hyödykkeiden enää edes odoteta kestävän. Tällainen kierre huonontaa jatkuvasti tuotteiden laatua ja aiheuttaa sen myötä myös erilaisia ympäristöongelmia.

Valmistajat kilpailevat erilaisilla lisäominaisuuksilla, eikä niinkään kestävyydellä.

Pauli Ståhlberg

Ståhlbergin mukaan asiaa helpottaisi paljon, jos valmistajatahot olisivat valmiita antamaan selkeämpiä käyttöikäsuosituksia tuotteilleen. Hän myös toivoo, että pitkästä kestävyydestä tulisi jälleen kilpailuvaltti.

– Tällä hetkellä tuntuu, että valmistajat kilpailevat erilaisilla lisäominaisuuksilla, eikä niinkään kestävyydellä. Laajemmassa näkökulmassa tämä on huono asia. Me toivoisimme, että markkinoilta löytyisi oikeasti kestäviä hyödykkeitä, joista voisi esimerkiksi pyytää vaikka isompaa hintaa.

Lue seuraavaksi