3300 euroa kuukaudessa ja veroprosentti 30 – tällainen on keskituloisen palkkapussi

Miljoonatulot ovat Suomessa harvojen herkkua. Veronmaksajain Keskusliiton mukaan keskituloinen kokoaikaista työtä tekevä palkansaaja ansaitsee kuukaudessa noin 3300 euroa. Yle Uutiset käsittelee huomenna julkaistavia verotietoja monipuolisesti aamulla kello kahdeksasta alkaen.

talous
Palkansaajien keskiansio -grafiikka.
Yle Uutisgrafiikka

Satojentuhansien tai jopa miljoonien eurojen vuositulot ovat Suomessa kaukana keskituloisen palkansaajan arjesta. Suomessa keskituloinen kokoaikaista työtä tekevä palkansaaja ansaitsee kuukaudessa noin 3300 euroa.

Vuodessa se tekee noin 41 200 euroa. Vuosipalkan saa kertomalla kuukausipalkan 12,5:llä. Ylimääräinen puolikkaan kuukauden palkka muodostuu työntekijälle maksettavista lomarahoista.

Noin 3 300 euron kuukausiansioihin yltävät keskipalkkoja vertailemalla esimerkiksi monet elintarviketeollisuuden ammattilaiset. Suunnilleen samansuuruista kuukausipalkkaa saavat myös työkoneiden kuljettajat ja osa laivaliikenteessä työskentelevistä.

3 300 euron keskipalkan alle jäävät esimerkiksi sairaanhoitajat ja opettajat; rajan yli taas menevät muun muassa veturinkuljettajat ja julkishallinnon työntekijät.

Veronmaksajain Keskusliiton mukaan keskipalkka on noussut nimellisesti vuosituhannen vaihteesta noin 60 %. Reaalipalkat, eli hintojen nousu huomioiden, keskipalkkaisten ostovoima on noussut vähemmän.

Palkkaeliitin tili on noin 4900 euroa

Parhaimpia palkkoja Suomessa maksetaan Uudellamaalla, jonne keskittyy hyväpalkkaisia johtajia ja asiantuntijoita.

Palkkaeliittiin eli parhaiten tienaavaan kymmenykseen päästäkseen kokopäivätyöläisen piti vuonna 2014 ansaita vähintään noin 4 900 euroa kuukaudessa. Vähiten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi noin 2 100 euroa tai sitä vähemmän.

Vielä 1990-luvun puolivälissä keskituloisen tuloveroprosentti oli 37,5. Sen jälkeen ansiotuloverotusta on kevennetty voimakkaasti ja tuloveroprosentti laski aina taantumavuoteen 2009 saakka, jolloin se oli 29,3 prosenttia.

Vuodesta 2010 tuloveroprosentti on kivunnut ylöspäin. Tänä vuonna keskituloisen tuloveroprosentti on ollut 31,2. Veronmaksajain Keskusliiton mukaan keskipalkkaisen tuloveroprosentti kevenee hieman ensi vuonna ja sen arvioidaan olevan 31%.

Tuloveroprosenttiin on laskettu mukaan kaikki palkasta perittävät palkkasidoinnaiset verot ja veroluonteiset maksut.

Erilaisia laskutapoja

Verohallinnon ja Veronmaksajain Keskusliiton julkaisemat tuloveroprosentit poikkeavat hieman toisistaan, sillä verottaja ei huomioi prosentissaan työttömyysvakuutusmaksua ja palkansaajan työeläkemaksua.

Toisin sanoen Veronmaksajien Keskusliiton julkaisema prosenttiluku on korkeampi. Se kuitenkin kuvaa palkansaajalta perittävien verojen todellista tilannetta.

Myös Tilastokeskus ylläpitää erilaisia palkkatilastoja. Yksi tilastoista seuraa mediaanipalkan kehitystä. Mediaanipalkka kuvaa, minkä suuruinen on koko palkkahaitarin keskimmäinen palkka. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 mediaanipalkka oli runsaat 2 946 euroa kuukaudessa.

Veronmaksajain Keskusliitto on laskenut tuloveroprosentit keskipalkkaa, ei mediaanipalkkaa käyttäen.