OP-ryhmä suurin yhteisöveron maksaja

Sata eniten yhteisöveroa maksanutta kartutti valtion kassaa yli 2,2 miljardilla eurolla. Tämä on noin puolet kaikista Suomessa maksetuista yhteisöveroista.

verotus
Grafiikkaan on listattu Sata suurinta yhteisöveron maksajaa Suomessa.
Yle Uutisgrafiikka

Finanssi- ja peliala jylläsi eniten yhteisöveroja maksaneiden yritysten listalla.

Eniten yhteiösveroja eli noin 330 miljoonaa euroa maksoi OP-ryhmä. Suureen finanssitoimijaan kuuluvat muun muassa alueelliset osuuspankit sekä Pohjola Pankki.

Luvussa on mukana kaikki OP-ryhmään kuuluvat yhtiöt. Yksittäisenä yhtiönä eniten yhteisöveroja eli yli 174 miljoonaa euroa maksoi peliyhtiö Supercell.

Verottaja kertoo yhteisöveron maksajat yhtiötasolla, eikä se tee laskelmia, jossa otettaisiin huomioon kaikki samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.

Tästä syystä johtuen verottajan listaus ja Ylen tekemän laskelmien tulokset ovat monilta osin toisistaan poikkeavat.

Ylen laskelmien mukaan sata suurinta yhteisöveron maksajaa kartutti valtion kirstua peräti yli 2,2 miljardilla eurolla.

Yhteisöverokertymä oli viime vuonna yhteensä noin 4,4 miljardia euroa, eli potista puolet kerättiin sadalta yritykseltä. Verohallinnon julkaisemassa yhteisöveron maksua koskevissa tiedoissa on mukana yli 325 000 yrityksen verotiedot.

Kone maksoi vain vähän yhteisöveroja

Kymmenen eniten yhteisöveroa maksaneen yrityksen joukossa on peräti neljä finanssialan yritystä. Mukana on myös energiayhtiö Fortum sekä valtion sijoituksista vastaava Solidium.

Mielenkiintoisena poimintana voi mainita listan sijalle 65. nousseen terveysalan yhtiön Attendon. Yhtiötä on arvosteltu verosuunnittelusta ja verokeitaiden käytöstä.

Vuonna 2014 Attendo ja sen tytäryhtiöt maksoivat yhteisöveroja kuitenkin lähes kuusi miljoonaa euroa.

Tätä voi verrata esimerkiksi hissejä ja liukuportaita valmistavaan Koneeseen. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna yli 7,3 miljardia euroa ja liikevoitto yli miljardi euroa. Yhteisöveroja Kone maksoi Suomessa vain 6,4 miljoonaa euroa.

Ylen yhteisöverolaskelmissa on otettu huomioon kaikki samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.