Radonarvot ylittyvät joissakin päiväkodeissa

Säteilyturvakeskuksen mittauksissa radonin raja-arvo ylittyi Uudellamaalla osassa Hyvinkään, Myrskylän ja Porvoon päiväkodeista. STUKin mukaan ylitykset eivät aiheuta lapsille riskiä.

Kuva: Laura Tolonen / Yle

Säteilyturvakeskus (STUK) on mitannut päiväkotien radonpitoisuuksia 61 kunnan alueella lähes 500 päiväkodissa. 17 päiväkodissa havaittiin raja-arvon, 400 becquereliä ilmakuutiossa, ylitys.

Uudellamaalla raja-arvon ylityksiä mitattiin osassa Hyvinkään, Myrskylän ja Porvoon päiväkodeista.

Porvoossa suurin ylitys

STUKin mittauksessa mukana olleiden päiväkotien keskimääräinen radonpitoisuus oli 81 becquereliä  ilmakuutiossa. Se on vähemmän kuin suomalaisen asuinrakennuksen keskimääräinen radonpitoisuus, joka on 109 becquereliä kuutiometrissä ilmaa.

Uudellamaalla korkein yhden päiväkodin radonpitoisuus mitattiin Porvoossa, 864 becqereliä ilmakuutiossa.

STUKin tarkastajan Katja Kojon mukaan mitatut raja-arvon ylitykset voivat maallikosta tuntua suurilta, mutta radonaltistusta pitää tarkastella koko eliniän pituudelta.

– Lapset ovat päiväkodissa vain lyhyen aikaa, joten nyt mitatuista pitoisuuksista ei koidu heille riskiä. Esimerkiksi syöpäriski  kaksinkertaistuu vasta, kun 700 becquerelin ilmakuutiopitoisuudessa oleskellaan 30 vuotta, sanoo tarkastaja Kojo.

Päiväkodeille toimenpidemääräyksiä

Päiväkodeille, joissa radonpitoisuus joissakin mittauspisteissä oli 400-500 Bq/m3 määrättiin tehtäväksi uusi mittaus kesälomakauden jälkeen.

Päiväkodit, joissa havaittiin 500-2 000 Bq/m3 radonpitoisuus määrättiin selvittämään, uusilla mittauksilla, jatkuva työaikainen radonpitoisuus.

Tätä korkeampia pitoisuuksia mitattiin vain yhdessä päiväkodissa, Päijät-Hämeessä. Päiväkoti määrättiin tekemään korjaustoimenpiteet radonpitoisuuden alentamiseksi.