Vero-chatin asiantuntijat: Oikeaa kokonaisveroastetta ei ole olemassakaan

Verotuksen oikeudenmukaisuus on sitä, että verot peritään maksukyvyn mukaan ja samassa asemassa olevilta samalla lailla. Näin vaikutetaan tulonjakoon sekä maksetaan yhteiskunnan kannalta elintärkeitä hyödykkeitä.

verotus
Kysymyksiin ovat vastaamassa Veronmaksajien Keskusliiton ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi.
Kysymyksiin ovat vastaamassa Veronmaksajien Keskusliiton ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi.Yle Uutisgrafiikka

Miksi Suomessa ei ole enää perheverotusta? Tämä konkreettinen asia kiinnosti keskustelijoita tiistaina Ylen vero-chatissa.

Henkilöverotus sopii perheverotusta paremmin tasa-arvoisiin Pohjoismaihin, vastaa Veronmaksajien keskusliiton ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.

– Perheverotus suosii talouksia, joissa toinen tulonsaaja ei osallistu työmarkkinoille.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi sanoo, että perheverotuksen katsottiin kaventavan naisten mahdollisuuksia osallistua työelämään.

Suoniemi muistuttaa, että monet sosiaalietuudet ovat perhesidonnaisia. Järjestelmien yhteensovittaminen johtaa toisinaan kannustinloukkuihin.

Tulonsiirtojen verotus nostaa verotuksen kokonaisastetta

Asiantuntijoilta penättiin vastausta myös siihen, mikä olisi tismalleen sopiva verotuksen kokonaisaste. Sellaista ei ole.

Suoniemi kertoo, että 1900-luvun alussa veroasteet olivat noin kymmenen prosenttia. Hyvinvointivaltioiden synty vaati rahaa, ja veroasteet nousivat 40–50 prosentin tasolle. Yhdysvalloissa verotus on matalampi, mutta siellä terveys- ja eläkemenot rahoitetaan yksityisesti.

Jos tulonsiirtoja verotetaan, kuten Suomessa tehdään, veroaste nousee.

Yksi ALV riittäisi, sanoo taloustieteellinen tutkimus

Asiantuntijoiden mukaan arvonlisäveroprosentin pitäisi itse asiassa olla yhdenmukainen, kun nyt kantoja on monta. Poliittiset irtipisteet jäisivät kuitenkin vähäisiksi, mikäli ruoan ja lääkkeiden arvonlisäveroprosenttia korotettaisiin.

– Veroilla maksetaan ja investoidaan ja vaikutetaan tulonjakoon, sanoo Suoniemi.

Hyvä verojärjestelmä on tehokas ja oikeudenmukainen, summaavat Suoniemi ja Kirkko-Jaakkola. Verotus- ja tulotietojen julkisuus puolestaan on tärkeää, jotta kansa pysyisi selvillä varallisuuden ja vallan yhteydestä.

Veronmaksajien keskusliiton ekonomisti määrittelee verotuksen oikeudenmukaisuuden: se on sitä, että verot peritään maksukyvyn mukaan ja samassa asemassa olevia verotetaan yhtäläisesti.