Vain valtion maita suojellaan – yksityisen suon luontoarvot voi tärvellä rauhassa

Arvokkaiksi määritellyistä soista vajaa kolmannes suojellaan. Työryhmän raportin mukaan Suomessa olisi yli 700 suojelun tarpeessa olevaa suoaluetta.

luonto
Suo
Tina Lundan / Yle

Vuosia kestäneiden, laajojen selvitysten aikana kartoitettiin 250 000 - 300 000 hehtaaria suoalueita koko Suomesta lukuunottamatta suurinta osaa Lapista. Näistä soidensuojelutyöryhmä katsoi arvokkaiksi ja suojeltaviksi 117 000 hehtaaria, kaikkiaan 747 suoaluetta.

Työryhmän ehdottamista valtakunnallisesti arvokkaista kohteista suojellaan ministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan nyt 36 000 hehtaaria, ja vain valtion omistamia soita. Näistä 6 000 hehtaaria suojeltiin jo keväällä 2015.

– Painopiste suojelussa on aluksi valtion mailla, missä 15 000 hehtaaria suojellaan lakisääteisesti ja 15 000 hehtaaria Metsähallituksen omalla päätöksellä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo tiedotteessa.

Arvokas yksityinen suo jää omistajan harteille

Työryhmän esitykseen sisältyvillä yksityisillä, valtakunnallisesti arvokkailla suoalueilla maankäyttöä tai muita maanomistajan oikeuksia ei rajoiteta. Koska hallitus on vähentänyt luonnonsuojelun määrärahoja 64 prosenttia, työryhmä ehdottaa yksityisten soiden suojeluun vapaaehtoisia suojelukeinoja. Niistä neuvotellaan osana Metso-metsiensuojeluohjelmaa.

Yksityisilltä maanomistajilta kysyttiin keväällä halukkuudesta suojella soitansa, mutta mihinkään heitä ei velvoiteta. Maanomistajille on syksyn aikana kerrottu, jos heidän omistamansa suo on määritelty arvokkaaksi. Suon kohtalo jää ilmoituksen jälkeen omistajan päätettäväksi.

Luontoväen mielestä vapaaehtoinen soidensuojelu ei takaa arvokkaimpien soiden säilymistä. Suomen luonnonsuojelluliitto yhdessä Luonto-Liiton kanssa jätti eriävän mielipiteensä työryhmän raporttiin.

– Jätimme eriävän mielipiteen, koska yksityismaille ei tullut soidensuojeluohjelmaa lainkaan. Tämä on sellaista poliittista poukkoilua, jossa lopulta ei saada aikaan mitään, että emme voi tätä hyväksyä, sanoo SLL:n hallitusken puheenjohtaja Risto Sulkava, joka oli mukana työryhmässä.

Soidensuojelutyöryhmä luovutti keskiviikkona ehdotuksensa soidensuojelun täydentämisestä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Edellinen ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen laittoi vuosia valmistellun soidensuojeluohjelman katkolle vuosi sitten jatkoselvityksiä varten.