Postiala on murroksessa – uusia tehtäviä haetaan hoivapuolen tehtävistä ja ruoan kuljetuksesta

Perinteisen kuljetettavan postin määrä on vähentynyt viime aikoina vuosittain kymmenellä prosentilla. Posti haluaa hyödyntää jakeluverkostoaan uusilla tavoilla, ja työntekijöillekin tämä merkitsee aivan uudenlaisia tehtäviä postinjakelun oheen. Posti esimerkiksi hoitaa ateriapalveluja jo nyt sadassa kunnassa.

Ylen aamu
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Lasse Mitranen sekä Postin tuotannon yksikön johtaja Yrjö Eskola.
Robottilennokkeja, ateriapalvelua, pesukoneen asennusta ja pullojen hyllyttämistä kaupassa. Postista on moneksi - vai onko? Uutta toimintaa ainakin tarvitaan, sillä perinteinen paperiposti on vähentymässä. Postin tulevaisuuden toimenkuvasta ovat keskustelemassa tuotannon yksikönjohtaja Yrjö Eskola Postista ja professori Lasse Mitronen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Posti on ollut viime vuosina kovassa myllerryksessä, ja postityöntekijöiden määrää on karsittu kovalla kädellä. Parhaillaan käydään kovaa vääntöä uudesta työehtosopimuksesta. Alkuviikolla postin työntekijöitä on marssinut ulos työpaikoiltaan eri puolilla Suomea vuokratyöhön liittyvän kiistan vuoksi.

Postiala kokonaisuudessaan käy läpi suurta murrosta, kertovat Ylen aamu-tv:n vieraat Postin tuotannon yksikön johtaja Yrjö Eskola ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Lasse Mitronen.

– Perinteinen posti eli kirjeet, laskut ja lehdet vähenevät noin kymmenen prosentin vuosivauhtia, Samaan aikaan aiemmin suojattu postiala on yhä enemmän avautumassa kilpailulle. Tämä yhdistelmä pakottaa uudistamaan toimintaa, toteaa Eskola.

Mitronen muistuttaa, että jakeluverkosto on postin vahvuus. Postinkantajat ja jakeluautot ovat merkittävä resurssi, jota voisi hyödyntää muissakin asioissa. Sillä tavoin postilla tulee jatkossakin olemaan iso rooli.

– Samanlainen tilanne on muuallakin, ja sitten on kehitetty uusia toimintatapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi apteekkitavaroiden tilaaminen kotiin, tai kuljetustyö pesulapalveluissa. Näin säästetään ihmisten aikaa, kertoo Mitronen.

Uusia palveluita on saatu yhdistettyä postitoimintaan esimerkiksi Japanissa. Jotta tällainen toiminta onnistuisi, on tärkeää mennä mahdollisimman lähelle ja helpolla tavalla asiakkaan luokse.

– Tehdään asiointi mahdollisimman helpoksi niin yksityisille ihmisille kuin yrityksillekin, painottaa Mitronen.

Uusia avauksia ateriapalvelut ja kotihoito

Posti hakee nyt kiivaasti uutta toimintaa ja palveluja. Kaikenlaista onkin kokeiltu ja tehty. Tällä hetkellä tutkitaan muun muassa hoivapalveluihin ja ruoan verkkokauppaan liittyviä mahdollisuuksia.

– Noin sadan kunnan kanssa toimitetaan jo nyt aterioita kotihoidon asiakkaille. Tähän voisi liittyä ruoan verkkokauppaa, ja voisi liittyä sellaisia hoivapuolen tehtäviä, joissa ei tarvita terveyshoitoalan osaamista, kaavailee Eskola.

Postin työntekijä käy nyt postinjakelun yhteydessä joka arkipäivä kuluttajan luona. Eskola pohtii mitä kaikkea samalla käynnillä voitaisiin luontevasti tehdä. Yhteistyökumppanien kanssa kartoitetaan mahdollisuuksia laidasta laitaan.

– Varmistetaan samalla kun viedään ateria, että kaikki on hyvin. Ja on paljon tekemistä, jota voisi tehdä samalla kun käydään asiakkaan luona. Vaikka haravoida pihaa ja luoda lumet. Nämä ovat sitten villimpiä juttuja, visioi Eskola.

Postilaisten määrä on vähentynyt jo yli 1 500 hengellä vuodesta 2013. Jatkossakin työntekijöitä postissa silti tarvitaan.

– Tarvitaan osaavaa työvoimaa ja joustavuutta. Toiminnassa on paljon sesonkiluonteisuutta. Toisaalta kun haetaan kasvua uusilta alueilta, voi työntekijöille tulla ihan uusia erityisosaamisvaatimuksia. Ala on selvästi murroksessa, toteaa Eskola.