Väitöskirjatutkimus kertoo – saimaannorppaa voi auttaa ilmastonmuutoksen kourissa

Saimaannorpan sopeutumista ilmastonmuutokseen voidaan auttaa ihmistoimilla, paljastaa väitöskirjatutkimus. Aktiivinen menetelmä on apukinosten kasaaminen poikaspesien tarpeiksi. Tehokkainta suojelua ovat puolestaan kalastusrajoitukset ja pesimäaikaisen häiriön välttäminen.

Kotimaa
Tutkija Miina Auttila kiinnittää valvontakameraa puunrunkoon
Suojelubiologi Miina Auttila asentaa riistakameraa.Yle

Norpan kannalta tärkeitä ekologisia avaintekijöitä on selvittänyt Metsähallituksen suojelubiologi Miina Auttila, jonka väitöskirjatutkimus tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa ensi viikolla. Tutkimuksen aikana havaittiin muun muassa uusia pesäpaikkoja, arvioitua suurempaa poikaskuolleisuutta ja petojen aiheuttamia tappioita.

Norpan kuutti syntyy normaalioloissa lumipesään. Vähälumisina talvina vastasyntyneet kuutit ovat alttiina kylmän sään lisäksi myös petoeläimille. Pienpedot liikkuivat pesien läheisyydessä erityisesti lauhoina talvina.

– Nyt riistakameran kuvissa näkyy kettu liikkumassa norpan pesän lähellä ja saatiin ensimmäinen suora havainto ketun tappamasta kuutista. Myös joissain kuolleina löydetyissä kuuteissa on näkynyt petojen jälkiä, Miina Auttila kertoo.

Uudenlaista tarkkailua

Saimaannorpan lisääntymismenestys riippuu lumi- ja jääolosuhteista. Olot vaikuttavat myös kannan seurantaan, joka perustuu vuotuisiin pesälaskentoihin. Kun vähälumisina talvina pesiä ei ole tai ne on vaikea havaita, kärsii seurannan tarkkuus.

Väitöskirjatyön aikana pesäpaikkoja seurattiin talvisin riistakameroilla ja keväällä niiden vedenalainen ympäristö tarkastettiin sukeltamalla.

– Sukelluksissa löydettiin sekä kuolleita kuutteja että emon istukoita. Synnytyksiä havaittiin tapahtuneen myös pesissä, joita ensin luultiin vain lepopesiksi. Samalla havaittiin poikaskuolleisuus oletettua suuremmaksi. Monessa tapauksessa kuolinsyy ei selvinnyt, Miina Auttila toteaa.

Alku aina haasteellinen

Ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan erityisesti norpan nuoriin ikäluokkiin. Imetysaika ja ensimmäinen elinvuosi ovat ratkaiseva saimaannorpan kasvulle ja suojelulle. Imetysaikana kuutti kasvaa nopeasti, mutta laihtuu taas jäädessään itsenäisenä oman saalistuksen varaan. Kasvu jatkuu vasta myöhään syksyllä. Suojelun kannalta merkittävää on petojen aiheuttama heikoissa lumioloissa. Vieroitettujen kuuttien kannalta korostuu puolestaan verkkokalastuksen rajoitusajan jatkaminen.

FM Miina Auttilan väitöskirja The endangered Saimaa ringed seal in a changing climate- challenges for conservation and monitoring (Uhanalainen saimaannorppa muuttuvassa ilmastossa - suojelun ja kannanseurannan haasteet) tarkastetaan 13.11.2015 Joensuussa.