Energiateollisuus: Energian tukijärjestelmät tulevat pitkässä juoksussa kalliiksi

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mukaan huoli perinteisten sähköntuottajien tulevaisuudesta on aiheellinen. Hänen mukaansa Euroopassa on jo nyt nähtävissä, miten massiiviset tukijärjestelmät ovat rapauttaneet markkinoiden toimivuuden ja tulleet lopulta kalliiksi.

talous
Tuulivoimaloita pohjois-Norjassa.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Yle uutiset kertoi aiemmin tänään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan valtioiden tukema tuulivoima voi romahduttaa perinteisten sähköntuottajien nykymuotoisen liiketoiminnan. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mukaan tutkimuksesta esille nouseva huoli on aiheellinen.

Hänen mukaan Euroopassa on jo nähty, miten markkinaehtoiset investoinnit ovat tulleet kannattamattomiksi ja iso osa tuotantoinvestoinneista perustuu poliittisiin tukijärjestelmiin. Tuetut tuotantomallit voivat Naukkarisen mukaan hetkellisesti laskea sähkön markkinahintaa, mutta tulevat lopulta kalliiksi.

– Käytännössä on osoittautunut, että nämä tuet kasvavat kokonaiskustannuksiltaan paljon suuremmiksi kuin mitä markkinahinta laskee. Eli ajatus siitä, että olisi taloudellisesti järkevää tukien kautta tuoda uusiutuvaa energiaa markkinoille, ei näytä toteutuneen, sanoo Naukkarinen.

Hänen mukaan esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa tukimallit ovat tulleet kalliiksi, silllä sähkön hintatasot ovat siellä EU-maiden korkeimmat ja peräti kaksinkertaiset Suomeen verrattuna.

– Vahva tukipolitiikka on osoittautunut näissä maissa todella raskaaksi sekä sähkön käyttäjille että kansantalouksille. Toivon, että tätä ei lähdetä kokeilemaan meillä, sillä todennäköisesti Pohjoismaissa lopputulema olisi sama.

Naukkarinen pitää ongelmallisena sitä, että teoreettisissa tutkimuksissa ei yleensä ole otettu huomioon tukijärjestelmien tai muiden poliittisten toimien pidempiaikaisia vaikutuksia markkinoiden ja tuotantorakenteen muuttumiseen eikä näistä aiheutuviin hinta- ja kustannusmuutoksiin.

Hän näkee, että sähkön tuotantotuet johtavat energiajärjestelmän umpikujaan, ja pitää tärkeänä, että laaja-alaista tutkimusta ja keskustelua sähkömarkkinoiden toimivuudesta jatketaan.