1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vaalit

Sitoutumattomat ja vihreät voittajia JYY:n edustajistovaaleissa

Myös valtakunnallisella tasolla eniten kannatustaan kasvatti vihreät. Suurimpana ryhmänä koko maassa jatkaa vasemmisto. Sähköinen äänestys kohensi äänestysprosenttia selvästi.

Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Suurten poliittisten puolueiden ryhmät menettivät paikkoja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa. Esimerkiksi demarit jäivät nyt kokonaan vaille edustajaa.

Ensimmäistä kertaa ylioppilaskunnan vaaliin osallistuneet akateemiset perussuomalaiset eivät päässeet edustajistoon.

Edustajiston suurin ryhmä on edelleen talous- ja tietojärjestelmätieteilijöiden Pörssi & Dumppi kasvatti paikkalukuaan 11:een. Kun uusi Alvarin unioni -ryhmä sai 7 paikkaa ja Luonnontieteilijät 5, on  kolmella sitoutumattomalla ryhmällä enemmistö edustajiston 41 paikasta.

Pörssi & Dumpin jälkeen toiseksi suurin ryhmä on JYY:n vihreät opiskelijat, jotka kasvattivat paikkalukunsa kolmesta kahdeksaan. Vaalien kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta: Bella Forsgren, Juuli Kärkinen ja Irina Tuokko ovat kaikki vihreitä.

Jyväskylässä maan matalin äänetysinto

Vaalin äänestysprosentti Jyväskylässä kipusi hiukan yli 20:n (20,4), mikä on koko maan alhaisin luku. Valtakunnan tasolla äänestyprosentti nousi edellisistä vaaleista liki kolme prosenttia ja oli nyt 29,41.

Vilkkaimmin äänestettiin Turun yliopiston yliopppilaskunnassa, jossa äänestysprosentti oli 41,66.

Äänestysaktiivisuutta kohensi SYL:n pääsihteerin Juha Töyrylän mukaan mahdollisuus sähköiseen äänestämiseen.

Ehdokkaiden selvä enemmistö, 70 prosenttia, oli ehdolla sitoutumattomilla listoilla. Sitoutumattomien ryhmien asema suhteessa puoluepoliittisesti sitoutuneisiin ryhmiin kasvoi jälleen.

Yliopisto-opiskelijat ympäri maan ovat äänestäneet itselleenedustajat ylioppilaskuntiensa ylimpiin päättäviin elimiin, edustajistoihin. Vaalit käytiin 12 ylioppilaskunnassa 3.–4. marraskuuta.

Ylioppilaskuntavaalit järjestetään joka toinen vuosi.