Nuoren on hankala erottaa nettivirrasta mainos

Kuudesluokkalaisilla on havaittu suuria eroja nettilukutaidossa. Melkein puolet tutkimukseen osallistuneista oppilaista suhtautui kritiikittömästi kaupallisen nettisivun tietoon.

Kotimaa
Tyttö kuuntelee musiikkia kuulokkeilla kännykästä Helsingissä 13. lokakuuta 2015.
Tyttö kuuntelee musiikkia kuulokkeilla kännykästä Helsingissä.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Harva kuudesluokkalainen osaa erottaa nettivirrasta kaupallisen sisällön.

Tämä kävi ilmi Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelman eSeek-hankkeesta, missä tutkittiin kuudesluokkalaisten nettilukutaitoa.

Melkein puolet tutkimukseen osallistuneista oppilaista suhtautui kritiikittömästi kaupallisesti värittyneen nettisivun tietoon ja vain joka viides oppilas tunnisti nettisivun kaupallisuuden.

Vaikeuksia havaittiin eniten lukihäiriöisillä lapsilla.

Tietojen luotettavuuden arviointi tuotti lapsille vaikeuksia

Digilukemisessa keskeisintä on osata tulkita hakutuloksen otsikon, verkko-osoitteen ja tekstikenttien sisältöjä suhteessa tiedon tarpeeseen.

Osana hanketta oppilaiden tehtävänä oli etsiä netistä tietoa koulun uuden juoma-automaatin hankintaan.

– Oppilaat osasivat poimia olennaisia asioita, mutta vain harvoin kiinnittivät huomiota asioihin, joita voisivat hyödyntää nettisivun luotettavuuden arvioimisessa, sanoo tutkijatohtori Jarkko Hautala Jyväskylän yliopistosta.

Sähköpostin kieli saattoi muistuttaa pikaviestittelyä

Tutkimuksessa kävi ilmi, että tyttöjen digilukutaidot olivat selvästi poikia paremmat. Vain tiedonhaussa pojat olivat yhtä hyviä. Pojat olivat kuitenkin hieman tyttöjä motivoituneempia nettilukijoita.

Hankkeessa havaittiin myös, että pojille oli vaikeampaa laatia sähköpostiviesti, jossa he olisivat käyttäneet hankkimiaan tietoja. Lasten käyttämä kieli muistutti usein pikaviestittelyä.

Tutkijat muistuttavat, että aikuisten olisi syytä kertoa lapsille, mitä nettihakutulosten eri tietokentät ovat ja mitä niistä voidaan päätellä.

Myös opettajat kaipaavat lisäopetusta, sillä ensi vuoden alussa voimaan astuvat uudet opetussuunnitelmat korostavat monilukutaidon merkitystä.

Tutkimukseen osallistui viime vuonna 160 oppilasta. Heistä 60:lle tehtiin erillinen yksilötutkimus, jossa analysoitiin lapsen silmänliikkeitä nettiä selatessa.