1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kuka päättää lapsesi oikeudesta varhaiskasvatukseen? Kuntien käytännöt tulevat olemaan kirjavia

Ammattikasvattajat ovat huolissaan siitä, kuka arvioi ja ratkaisee jatkossa lapsen päivähoidon tarpeen. Painaako asiassa oikeasti lapsen etu vai kunnan kukkaro, jos päätösvalta on päivähoidon johtajalla.

Kuva: Risto Koskinen / Yle

Hallituksen päätös rajoittaa lapsiperheiden oikeutta subjektiiviseen päivähoitoon voi tuoda monia muutoksia lapsiperheiden arkeen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vanhemmilla ei ole enää yksiselitteistä oikeutta päättää lapsen päivähoidosta.

– Lapsen edun määritteleminen on vaikea pala. Joskus vanhempien etu ei ole sama kuin lapsen etu eikä kunnan etu ole välttämättä sama kuin lapsen etu, muotoilee opetusneuvos Kirsi Alila opetusministeriöstä.

– Pidän tärkeänä, että voimaantulleessa laissa varhaiskasvatus nähdään lapsen oikeutena.

Kuka päättää varhaiskasvatuksesta?

Laissa taataan, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa, mutta lapsi voi esimerkiksi vanhempien vaikean tilanteen tai oman kehityksensä vuoksi tarvita laajempaa varhaiskasvatusta.

Lapsen edun määritteleminen on vaikea pala. Joskus vanhempien etu ei ole sama kuin lapsen etu eikä kunnan etu ole välttämättä sama kuin lapsen etu.

Kirsi Alila

Tällöin perheiden ja esimerkiksi sosiaalitoimen tai päiväkodin on perusteltava rahakirstun vartijalle, miksi sitä tarvitaan.

– Jos huoltajalla on vaikkapa mielenterveysongelmia, kuka määrittelee, pystyykö huoltaja tarjoamaan lapselle hyvät olot kasvun ja kehityksen kannalta vai tarvitaanko varhaiskasvatusta enemmän kuin 20 tuntia viikossa, ihmettelee Niina Iivari.

Perheiden kannalta tämä tarkoittaa myös sitä, että vanhempien täytyy avata perheen yksityisasioita nykyistä laajemmin varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoon.

Tähän saakka vanhempien ei ole tarvinnut kertoa vaikkapa omista terveystiedoistaan, ellei itse ole niin halunnut.

Kenttä kaipaa ohjeistusta

Opetusministeriön mukaan valtakunnallista ohjeistusta ei ainakaan toistaiseksi ole luvassa siihen, millä perusteella joku saa kokoaikaisen hoitopaikan tai ei saa. Kentällä ohjeistusta kaivattaisiin kipeästi.

– Toivon, että lainsäätäjä antaisi  tarkemmat ohjeet, että ketkä ja millä perusteella päättävät asiasta ja miten huomioidaan perheiden olosuhteet, toteaa Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuksen päällikkö Marja-Leena Karjalainen.

– Tilanne täytyy arvioida lapsi- ja perhekohtaisesti, mutta on melkoisen selvää, että kuntien, alueiden ja yksiköiden välillä tulee samanalaisesta asiasta erilaisia tulkintoja, sanoo opetusneuvos Kirsi Alila.

Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen tulevat voimaan elokuussa 2016, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esitykset.