Tulehduksellinen suolistosairaus lisää paksusuolisyöpää – riskiryhmässä erityisesti nuorena sairastuneet

20 vuoden seurantatutkimuksessa selvisi, että paksusuolisyövän riski kasvaa erityisesti niillä potilailla, joilla on laaja-alainen tauti ja jotka ovat sairastuneet nuorella iällä.

Kotimaa
Vassapassi
Yle / Mari Latva-Karjanmaa

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla on liki kaksinkertainen todennäköisyys saada paksusuolensyöpä. Asia käy ilmi Tampereella tehdystä pitkästä seurantatutkimuksesta, jossa sairastuneita seurattiin 20 vuoden ajan.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat kroonisia suoliston sairauksia, joihin luetaan haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti sekä välimuotoinen koliitti.

Tampereen yliopistossa perjantaina tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan syöpäriski on koholla erityisesti niillä, joilla tulehdus on aktiivinen sekä niillä, jotka eivät ole osallistuneet seurantaan. Riskiä lisää myös laaja-alainen tauti ja se, jos tulehdussairaus on puhjennut nuorella iällä, alle 30-vuotiaana.

– Muilla ryhmillä suurimmalla osalla syöpäriski on ei-sairastavien riskin tasolla, sanoo väitöstutkimuksen tekijä, lääketieteen lisensiaatti Pia Manninen.

Tutkimuksen mukaan kohonnut syöpäriski ei kuitenkaan lisännyt kuolleisuutta.

– Osin tämä johtuu varmasti hyvästä seurannasta. Myös hoitomyönteisyys on tärkeää: Pitää muistaa käydä kontrolleissa ja ottaa lääkkeet, jotta tauti pysyy kurissa, Manninen sanoo.

Tauti lisääntyy, mutta syytä ei tiedetä

Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella on pidetty rekisteriä 15 vuotta täyttäneistä tulehduksellista suolistosairautta sairastavista potilaista vuodesta 1986 vuoteen 2007. Rekisterissä on yhteensä 1915 potilasta, joista 2/3 sairastaa haavaista paksusuolitulehdusta ja 1/3 Crohnin tautia. Kuusi prosenttia sairastaa välimuotoista koliittia.

Vuodesta 1986 vuoteen 1999 uusien potilaiden määrä kasvoi puolella. Suomi kuuluu korkean ilmaantuvuuden alueisiin, mutta taudin syitä ei tiedetä.

Potilasjoukon kasvaessa tutkimus auttaa suuntaamaan seurantaa ja resursseja oikein.

– Suuren riskin potilaille tulisi tehdä paksusuolen tähystys vuosittain, kun taas matalan riskin potilaille voitaisiin paksusuolen tähystys tehdä viiden vuoden välein, jotta varmistetaan, että tauti pysyy rauhallisena, Manninen sanoo.

Mannisen mukaan matalan riskin potilaiden seuranta voidaan siirtää perusterveydenhuollon piiriin. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä näin on jo tehtykin.

Lääketieteen lisensiaatti Pia Mannisen sisätautiopin alaan kuuluva väitöskirja “Tulehdukselliset suolistosairaudet - 20 vuoden epidemiologinen seurantatutkimus” tarkastetaan 6.11.2015 Tampereen yliopistossa.