Maatilojen ahdinko nielaisi lomituksen säästötarpeista 15 miljoonaa euroa – leikkaukset toteutumassa suunniteltua pienempinä

Lomituksen kustannuksiin on käytettävissä ensi vuoden budjetissa 20 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta vähemmän, mutta maatalouden raju rakennemuutos syö summasta valtaosan. Hallitus antoi esityksensä lomituspalveluiden muutoksista eduskunnalle torstaina.

Kotimaa
Mies kävelee navetassa.
Toni Pitkänen / Yle

Maatalouslomitukseen suunnitellut leikkaukset eivät näyttäisi toteutuvan läheskään niin suurina kuin aiemmin oli suunniteltu.

Lomituksen kustannuksiin käytettävä raha on ensi vuoden budjetissa 20 miljoonaa euroa tätä vuotta pienempi, mutta summasta peräti 15 miljoonaa katetaan sillä, että lomitusta tarvitsevia tiloja on nyt selvästi vähemmän. Syynä on maatalousyrittäjien taloudellinen ahdinko.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina. Muutoksista osa johtuu säästötavoitteista ja osa siitä, että Suomen lainsäädäntö on saatettava sopusointuun EU-lainsäädännön kanssa.

Säästöistä neljä miljoonaa aiotaan kattaa lomituslain muutoksilla ja miljoona euroa lomituspalveluiden hallinnosta. Esimerkiksi maatalousyrittäjien vuosilomien lomitus pysyy jatkossakin maksuttomana ja lomapäivien määrä säilyy ennallaan.

Lakiluonnokseen tuli lausuntokierroksella useita muutoksia

Hallituksen esityksen mukaan lomituspalveluja saisivat jatkossa ne yritykset, joissa on vähintään kuusi tuotantoeläintä, kun aikaisemmin raja on ollut neljä eläintä. Vielä lausuntovaiheessa raja aiottiin nostaa kahdeksaan tuotantoeläimeen. Kasvinviljelijät eivät sen sijaan saisi ensi vuodesta lähtien lomituspalveluja.

Maatalousyrittäjä saa hallituksen esityksen mukaan edelleen sijaisapua lähiomaisen kuoleman ja hautajaisten sekä maanpuolustusvelvollisuuksien hoitamista varten. Sen sijaan sijaisapua ei myönnettäisi aikuiskoulutukseen, tuottajajärjestöjen kokouksiin tai muun vastaavan syyn perusteella.

Myös työkyvyttömyyden perusteella saatavaan lomitukseen esitetään rajoituksia. Vakavissa sairauksissa lomitusapua voisi saada kolmeen vuoteen saakka, kun nyt takarajaa ei ole.

Esimerkiksi vaatimus vähimmäistyötuntimäärästä on poistettu lakiesityksestä kokonaan. Lomituksesta perittäviä maksuja korotetaan maltillisemmin kuin lausunnolla olleessa luonnoksessa esitettiin.

Tavoitteena on, että muutokset astuisivat voimaan heti vuoden alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo asettaa lisäksi työryhmän valmistelemaan laajempaa lomituspalveluiden kokonaisuudistusta.