Pääkaupunkiseudulla aiempaa valoisammat näkymät oman talouden tulevaisuudesta

Säästöpankkiryhmän tekemän Näin Suomi säästää -tutkimuksen mukaan 40 % pääkaupunkiseudulla asuvista uskoo taloutensa paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Muualla maassa asuvista tätä mieltä on 31 %.

Kotimaa
100, 200 ja 500 euron seteleitä.
Yle

Pääkaupunkiseudulla uskotaan oman talouden suotuisaan kehitykseen selvästi muuta maata enemmän. Viime vuoteen verrattuna ero pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä on vieläpä kasvanut.

Säästöpankkiryhmän Näin Suomi säästää -tutkimuksen mukaan oman taloutensa paranemiseen seuraavan vuoden aikana uskoi pääkaupunkiseudulla viime vuonna 29 % ja tänä vuonna jo 40 % vastaajista. Muualla maassa vastaavat luvut ovat 24 % ja 31 %.

Eniten oman taloutensa suotuisaan kehitykseen uskoivat alle 35-vuotiaat ja vähiten yli 60-vuotiaat. Naisten ja miesten välillä näissä ryhmissä ei ollut suuria eroja.

PK-seudun ja muun Suomen eroon on monta syytä

Syys-lokakuun vaihteessa tehdyn Näin Suomi säästää -tutkimuksen mukaan usko oman talouden suotuisaan kehitykseen lisääntyy pääkaupunkiseudulla nopeammin kuin muualla Suomessa.

– Siihen on monta syytä, joista ehkä keskeisimmät ovat: asuntomarkkinat, joiden matala korkotaso aiheuttaa sen, että pääkaupunkiseudulla jää ihmisille nyt vähän enemmän rahaa käteen kuin aikaisemmin. Nuori ikärakenne. Tiedetään, että nuoret ja ylemmät toimihenkilöt suhtautuvat kaikista positiivisemmin oman taloutensa kehitysnäkymiin ja pääkaupunkiseudun asukkaista yli puolet on alle 40-vuotiaita, sanoo Säästöpankkiryhmän markkinointijohtaja Katja Änkilä.

Kuluttajabarometrin tulos oli erilainen

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tulos lokakuulta antoi synkemmän kuvan oman talouden kehityksestä kuin Säästöpankkiryhmän Näin Suomi säästää -tutkimus.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kuluttajabarometrin mukaan 22 prosenttia kuluttajista eli saman verran kuin vuoden 2014 lokakuussa.

Säästöpankkiryhmän markkinointijohtajan Katja Änkilän mukaan tutkimusten prosenteissa on eroja, mutta molemmat osoittavat eron pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä.