Satamaoperaattori Steveco lomauttaa reilut 70 henkilöä välittömästi

Satamaoperaattori Steveco Oy lomauttaa välittömästi yli 70 henkilöä pisimmillään ensi vuoden loppuun saakka Kotkan sataman alhaisen liikenne- ja työmäärän vuoksi.

Kotimaa
Mussalon satama.
Petri Lassheikki / Yle

Steveco Oy on saanut päätökseen syyskuun alkupuolella käynnistyneet yt-neuvottelut. Noin sadan henkilötyövuoden suuruinen vuosittainen säästö pyritään toteuttamaan lomautuksilla irtisanomisten sijaan. Neuvotteluiden kuluessa ei yhtiön mukaan löydetty vaihtoehtoisia keinoja, joilla lomautukset olisi voitu välttää.

Steveco lomauttaa välittömästi reilut 70 henkilöä pisimmillään ensi vuoden loppuun saakka. Lomautettavasta henkilöstöstä 60 on ahtaajia ja kuusi työnjohtajia, toimihenkilöistä lomautetaan kahdeksan henkilöä ja ylemmistä toimihenkilöistä kaksi henkilöä. Lisäksi yt-prosessin aikana tuli tietoon kolmen henkilön eläkeratkaisu.

Työtilanteen parantuessa lomautuksia voidaan perua tai keskeyttää. Mahdollista muuta työtä, määräaikaista tai työtä muualla yhtiössä tarjotaan ensisijaisesti lomautetuille.

Neuvotteluesitys koski kaikkia yhtiön Kotkan yhteensä noin 700 työntekijää Mussalon konttioperoinnissa, hallinnossa, huolintatoiminnassa ja Hietasen satamanosan RoRo-lastauksessa. Steveco toimii myös Helsingissä Vuosaaren satamassa, mutta sen henkilöstöä neuvotteluesitys ei koskenut.

Yt-neuvottelut johtuivat Kotkan sataman alhaisesta liikenne- ja työmäärästä.