1. yle.fi
  2. Uutiset

KHO: Savitaipaleen Kaihtulassa saa murskata kalliota

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut valitukset, jotka on tehty Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksistä. Oikeusasteet pitivät alkuperäiset ympäristöluvan ja maa-ainesluvan voimassa.

korkein hallinto-oikeus (hallintotuomioistuimet)
Takomäen louhos Savitaipaleella
YLE Etelä-Karjala

Savitaipaleen Kaihtulan kylässä valituksia nostattanut maa-aineksen ottolupa ja ympäristölupa jäävät voimaan. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta myönsi yksityiselle toiminnanharjoittajalle luvat vuonna 2012.

Valittajien mielestä ympäristölupa pitää hylätä maa-aineslain vastaisena. Louhinta turmelisi valittajien mukaan alueen maisema-arvoja sekä aiheuttaisi melu- ja pölyhaittaa lähialueen asutukselle.

Korkein hallinto-oikeus muutti hieman louhintaluvan määräyksiä, jotka koskivat meluntorjuntaa ja kertymävesien johtamista ojiin. Meluntorjuntaa tulee KHO:n mukaan tarkastella myöhemmin uudelleen, mikäli rantaosayleiskaavassa hyväksytyille läheisille rakennuspaikoille haetaan rakennuslupaa.

Kaihtulan kylässä Rapajärven lähistöllä olevalta louhinta-alueelta on tarkoitus ottaa maa-ainesta yhteensä 300 000 kiintokuutiometriä. Luvan mukaan kallioporaukset on tehtävä kello 7-21 välillä ja räjäytykset kello 8-16.

Lue seuraavaksi