Hyppää sisältöön

Tutkija: Työelämän suuri mullistus onkin pelkkä harhaluulo – pätkätyö ei ole lisääntynyt

Tutkijatohtori Satu Ojalan mukaan käsitys työelämän pätkittymisestä on pitkälti pelkkä julkinen olettamus. Esimerkiksi määräaikaista työtä tekevien määrä ei ole juurikaan lisääntynyt.

Tutkija tyrmää käsitykset työelämän silppuuntumisesta pätkätöiden yleistymisen vuoksi. Esimerkiksi määräaikaista työtä tekevien määrä ei ole juurikaan lisääntynyt 2000-luvun aikana.

– Se on julkinen olettamus, että työelämä olisi suunnattomasti muuttunut tai pätkittynyt. Kun tarkastelemme työmarkkinoita, niin havaitsemme, että työsuhteiden keskimitat ovat koko ajan pidentyneet, eivät lyhentyneet, sanoo työelämän ja -markkinoiden tutkija Satu Ojala Tampereen yliopistosta.

Määräaikatyö on huomattavan sukupuolittunutta Suomessa kansainvälisesti verraten.

Satu Ojala

Sen sijaan osa-aikatyön tekeminen on vahvasti sukupuolittunutta palkansaajien kesken. Osa-aikaista työtä tekee noin parikymmentä prosenttia naisista, mutta vain noin joka kymmenes mies.

– Myös määräaikatyö on huomattavan sukupuolittunutta Suomessa kansainvälisesti verraten, sanoo Satu Ojala.

Osa-aikatyötä tehdään useammin omasta valinnasta kuin määräaikaista työtä. Osa-aikatyö voi sopia esimerkiksi opiskelijoiden, kotona lasta hoitavien tai osa-aikaeläkkeellä olevien elämäntilanteeseen.

Sen sijaan määräaikatyö voi aiheuttaa epävarmuutta elämään johtuen siihen liittyvästä taloudellisesta epävarmuudesta. Määräaikatyötä tekevien kohdalla esimerkiksi tauko työsuhteiden välillä on muuta työtä tekeviä pitempi.

Pätkätyö-käsitteen alle lasketaan useimmiten osa-aika-, määräaika- ja vuokratyö sekä itsensä työllistäminen.

Itsensä työllistäminen on lisääntynyt hitaasti 2000-luvulla. Sen sijaan vuokratyö on suhdanneriippuvaista. Tutkijan mukaan vuokratyön määrä on laskenut talouden taantuman vuoksi.

.
.