Hoivaketjun johtaja: Pienillä yrityksillä edessä kasvun vuodet

Osa yksityisistä hoiva- ja terveyspalvelujen tuottajista uskoo, että valinnanvapaus lisää yksityisten palvelujen tarvetta. Esimerkiksi Alina Hoivatiimi aikoo kasvaa kaksinkertaiseksi nykyisestä – ilman sote-uudistustakin. Alan isot toimijat ovat arvioissaan varovaisempia.

Pohjois-Savo
Hanna-Kaisa Järvi
Hanna-Kaisa JärviYle

Kunnat ja kuntayhtymät ovat ostaneet palveluja yksityisiltä kiihtyvään tahtiin. Vuodesta 1997 lähtien sosiaali- ja terveystoimen ostot ovat nousseet keskimäärin 12 prosenttia joka vuosi. Vuonna 2013 ostoja tehtiin jo yli 2,5 miljardilla. Onko nyt edessä vielä rajumpi kasvu?

Virallisesti yksityiset yritykset eivät halua ennustaa lihavia vuosia. Yksityisiä terveysalan yrityksiä edustava Terveyspalvelualan Liitto kiistää, että sen perimmäisenä tavoitteena olisi ollut yksityisen sektorin kasvu. Liitolla on 230 jäsenyritystä eri puolilla maata.

– Tärkeintä on palvelun saatavuus silloin, kun ihminen sitä tarvitsee, sanoo liiton toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Järvi.

Järven mukaan nyt tehty linjaus auttaa koko toimialaa niin, että yksityiset sparraavat julkista puolta. Hänen mukaansa kansallisella tasolla pitäisi vain päättää selkeästi mitä palveluja korvataan, mihin hintaan ja mitkä palvelut ovat valinnanvapauden piirissä.

– Lisäksi on määriteltävä kansallisesti, millä mittareilla valinnanvapautta seurataan.

Järjestäjä ei saisi olla tuottaja

Yksityisen sektorin toivomus oli, että itsehallintoalueille ei olisi tullut omaa palvelutuotantoa. Liiton mielestä tuottaja ja järjestäjä ei siis saisi olla sama organisaatio.

Järvi pitääkin tärkeänä linjausta, että itsehallintoalueen on vertailtava omaa tuotantoaan suhteessa muihin eli yksityisiin tai kolmanteen sektoriin.

– Lakiin on ehdottomasti kirjattava, että itsehallintoalueen on valittava paras mahdollinen tuottaja.

Pienet yritykset erityisen toiveikkaita

Kuopiossa pääpaikkaansa pitävä Alina Hoivatiimi tarjoaa erilaisia koti-, hoiva- ja sairaanhoitopalveluja. Ketjussa toimii 26 pientä yritystä franchising-periaatteella. Kahden vuoden päästä yrityksiä ketjussa on jo 50, uskoo ketjujohtaja Satu Jäntti.

– Halukkaiden yrittäjien määrä lisääntyy varmasti, Jäntti sanoo.

Jäntti pitää sekä julkisen että yksityisen hoidon tasoa yhtä hyvänä. Yksityisellä on hänen mukaansa kuitenkin kustannuksissa valttikortti.

– Hallinto tehdään yksityisissä muun työn ohessa. Siellä ei ole välihallintotasoja, jotka syövät työn tuottavuuden.

Ketju toimi pitkään vain Itä-Suomessa, mutta alkoi neljä vuotta sitten laajentua muuallekin maahan. Alinan yrittäjät ovat pääosin naisia. Jäntti ennustaa, että erityisesti haja-asutusalueelle syntyy pieniä yrityksiä. Hänen mielestään palvelusetelit ovat tässä avainasemassa, ja niiden käyttö laajenee varsinkin kotihoitopalveluissa.

– Palvelusetelit mahdollistavat aidon valinnanvapauden.

Jäntti uskoo vahvasti asiakkaan omaan tahtoon. Hän väitteli terveystieteen tohtoriksi potilaan valinnanvapaudesta vuonna 2008. Jo silloin oli Jäntin mukaan nähtävissä, että ihmiset haluavat enemmän päätösvaltaa hoitopaikan valinnassa.

Myös isot kehuvat palveluseteliä

Alan suuri yksityinen toimija on Terveystalo. Sillä on palveluksessaan yli 6 500 ihmistä. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli yli 300 miljoonaa euroa. Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen ei halua arvioida, kuinka hyvin yrityksellä menee tulevina vuosina, mutta pitää tehtyä linjausta oikeana tilanteen korjaamiseksi.

– Toki me uskomme, että meillä on tarjottavaa tähän ja voimme tuoda uusia tuotteita, mikäli tarve vaatii.

Närhinen pitää valinnanvapautta merkittävänä linjauksena. Hän uskoo, että se mahdollistaa toimintojen kehittämisen varsinkin pienillä paikkakunnilla. Terveystalo ei kuitenkaan ole millään tavalla varautunut sote-ratkaisuun.

Myös Terveystalossa pidetään palvelusetelin nykyistä laajempaa käyttöä hyvänä ajatuksena.

– Minusta palveluseteli on erinomainen. Yhteiskunta ohjaa, mutta kansalaisella on vapaus valita, sanoo Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen.

Närhinen toivoo, että alan läpinäkyvyys ja mitattavuus lisääntyisi. Hänen mukaansa kyse on siitä, kuka pystyy tuottamaan mitattavaa laatua.