Tulli ja VM laittavat autontuojat korjaamaan viranomaisten virheet

Tullin mukaan virheiden etsiminen kestäisi vuodesta kahteen. Siksi olisi parempi, että oikaisua haluavat tekisivät vapaamuotoisen vaateen Tullille.

Kotimaa
Myyty-lappu roikkuu auton sisäpeilistä
Yle

Tulli ja valtiovarainministeriö eivät aio itse oikaista tuontiautojen verotuspäätöksiään.

Viranomaiset perustelevat asiakkaan kontolle siirrettävää oikaisua työn hankaluudella ja työmäärällä.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan perjantaina hyväksytyn mietinnön (siirryt toiseen palveluun) mukaan: oikaistavat tapaukset voitaisiin nimittäin löytää vain käymällä läpi koko laaja verotusaineisto, osin myös manuaalisesti. Tullilla ei ole myöskään verovelvollisten tiliyhteystietoja, joten palautuksen maksatus olisi sekin ongelmallista. Hakemusmenettely on siksi tällä hetkellä nopein ja yksinkertaisin tapa oikaista verotuksia. Oikaisuvaatimukseksi riittää täysin vapaamuotoinen hakemus.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa käydyn keskustelun pohjalta ei siis laadita lakia, jonka perusteella väärin perityt käytettyjen tuontiautojen verot palautettaisiin automaattisesti autontuojille.

Osa virheistä löytyisi helposti

Tullin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle toukokuun lopulla antaman pidettävän selvityksen mukaan osa tapauksista kyettäisiin tunnistamaan helposti tietojenkäsittelyn avulla. Osa tapauksista vaatisi saman selvityksen mukaan laajemman tietojärjestelmäprojektin.

Loput tapauksista Tulli joutuisi käsittelemään manuaalisesti. Täten oikaistavien tapausten etsiminen vaatisi Tullin mukaan aikaa 1-2 vuotta.

Tulli ei ole tarkentanut sitä, kuinka monta tapausta se joutuisi etsimään manuaalisesti.

Mahdollisesti väärin tai virheellisesti verotettujen tuontiautojen määrää ei tiedetä. Lisäksi joukosta pitää erottaa ne jutut, joista ei enää voi valittaa ja ne, joista valitusoikeus on edelleen kesken.

Lähimmäksi oikein verotettuja autoja on tuotu Suomeen maaliskuun 19. päivän ja maaliskuun 31. päivän välillä vuonna 2009. Lisäksi 28.9.2015 jälkeen verotettujen autojen verotus on lähellä oikeaa, koska kiistaa on vain niiden verotusarvosta.

Oikein verotettuja autoja ovat vain ne, joissa autolle ei ole määrätty ns. ei-arvonlisäveroa, auton veroprosentti on laskettu oikein ja auton markkina-arvo on määritetty oikein.

Kaikkiaan Suomeen on tuotu vuodesta 1998 lokakuun loppuun 2015 mennessä 329 125 käytettyä tuontiautoa.