Suomen Pankki: Euroalueen kasvu nopeutuu, Suomen taloudessa hieman valoa

Pääjohtaja Erkki Liikanen vieraili tiistaina eduskunnassa talousvaliokunnan kuultavana.

talous
Erkki Liikanen
Erkki Liikanen Yle

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasella oli eduskunnan talousvaliokunnalle ainakin hienokseltaan hyviä uutisia: euroalueen talouskasvun ennustetaan vuonna 2015 nopeutuvan edellisvuotisesta.

– Vetovuoro kansainvälisessä talouskasvussa on vaihtunut. Viime aikoina talouskasvu on hidastunut nousevissa talouksissa, mutta kiihtynyt vähitellen puolestaan kehittyneissä talouksissa, Liikanen totesi.

– Keventynyt rahapolitiikka on osaltaan tukenut euroalueen kasvua. Kun maiden väliset erot rahapolitiikan välittymisessä ovat kaventuneet, yritysten rahoituksen kustannukset ovat pienentyneet ja saatavuus parantunut kaikkialla euroalueella. Kasvua ovat tukeneet myös euron heikkeneminen ja öljyn hinnan lasku.

Suomelle tutut remonttiohjeet

Suomen talouden kehityksen Liikanen totesi pysyneen vaimeana. Silti hieman valoa on näköpiirissä.

– Talouskasvun ennustetaan olevan nyt vähitellen käynnistymässä, mutta vahvaa kasvua ei ole lähiaikoina odotettavissa. Talouden vaikeuksien voittaminen edellyttää kasvumahdollisuuksia tukevia rakenneuudistuksia, julkisen velan kasvun pysäyttämistä ja kustannuskilpailukyvyn parantamista. Kaikkien näiden kolmen pilarin osalta eteneminen on kesken, Liikanen huomautti.

Liikanen kertoi, että euroalueella julkisen talouden tila on parantunut, rakenneuudistukset ovat etenemässä, pankkisektoria on vahvistettu ja yksityisen sektorin velkatasot ovat alentuneet. Liikanen muistuttikin, ettei rahapolitiikka voi yksin ylläpitää talouskasvua. Liikasen mukaan on tärkeää, että kasvun edellytysten paraneminen on laaja-alaista.

– Rakenteellisia uudistuksia tulee jatkaa kasvun edellytysten vahvistamiseksi. Kasvu- ja inflaationäkymiin liittyy edelleen ennakoitua heikomman kehityksen riskejä, Liikanen varoitti.

Osto-ohjelmaa jatketaan

Nousevien talouksien kasvun hidastuminen uhkaa vaimentaa maailmantalouden kehitystä. EKP seuraa kaikkia tekijöitä, jotka hidastavat inflaatiovauhdin palautumista tavoitteen mukaiseksi eli hieman alle 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

– EKP on valmis turvautumaan kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin rahapolitiikan oikean mitoituksen turvaamiseksi, painotti Liikanen.

Tämän vuoksi laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman toteuttamista jatketaan, kunnes EKP katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi tavoitteen mukaiseksi eli hieman alle kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus