1. yle.fi
  2. Uutiset

Ajankohtainen kakkonen kysyi valiokunnalta: Pitäisikö eutanasia sallia Suomessa?

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä lähes joka toinen kannattaa eutanasiaa. Ajankohtaisen kakkosen tekemään kyselyyn vastanneista kansanedustajista monet arvostelevat Suomen saattohoidon tilaa. Tällä hetkellä eutanasia on Suomessa rikos, josta voi saada jopa kahdeksan vuotta vankeutta

Ajankohtainen kakkonen
infografiikka
Yle Uutisgrafiikka

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta suhtautuu varovaisen myönteisesti eutanasian sallimiseen Suomessa. Asia selviää Ylen Ajankohtaisen kakkosen kyselystä, johon vastasivat kaikki valiokunnan 17 jäsentä.

Aktiivinen eutanasia tarkoittaa toivottomasti sairaan potilaan kuoleman jouduttamista esimerkiksi lääkeaineilla. Aktiivinen eutanasia on Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa rikos. Suomessa siitä voi seurata jopa kahdeksan vuotta vankeutta. Suurin osa Ajankohtaisen kakkosen kyselyyn vastanneista kansanedustajista hyväksyisi eutanasian. Armokuolemaa kannattaa kahdeksan valiokunnan jäsentä ja vastustaa viisi jäsentä. Kolme edustajaa ei osannut sanoa kantaansa. Vesa-Matti Saarakkala (ps.) ei halunnut vastata kyselyyn.

Eutanasia jakaa edustajia myös puolueiden sisällä.

Eutanasian kannattajat perustelevat näkemystään ihmisen oikeudella arvokkaaseen kuolemaan.

"Vanhusten hoitotyötä saattohoitotyötä tehneenä tiedän erityisesti saattohoidon puutteellisuuden Suomessa. Kokemusteni pohjalta kannatan eutanasia-asiassa etenemistä ja vahvaa panostusta saattohoidon kehittämiseksi.”

-** Hannakaisa Heikkinen** (kesk.)

"Ihmisellä on oikeus hyvään elämään ja kuolemaan. Ensisijaisesti kehitetään laadukasta saattohoitoa, jossa kivunlievityksestä ei tingitä ja ihminen saa kuolla arvokkaasti."

- Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)

”Eutanasiakeskustelu pitäisi mielestäni kytkeä kiinteästi saattohoitokeskusteluun. Jos saattohoito ja kivunlievitys tehdään mahdollisimman hyvin, eutanasiakeskustelu saattaa olla aiheeton."

- Anne Louhelainen (ps.)

”Mielestäni ihmisellä on oltava oikeus hyvään elämään mutta myös arvokkaaseen kuolemaan. Eutanasia on tehtävä tiukassa valvonnassa, arvokkaasti, ihmistä kunnioittaen.”

- Anneli Kiljunen (sd.)

Parempaa saattohoitoa

Eutanasian vastustajat pitävät nykylainsäädäntöä toimivana.

”Aktiivista eutanasiaa ei tule sallia. Tämä voisi johtaa väärinkäytöksiin ja sairaiden ihmisten epätasa-arvoiseen kohteluun, esimerkkinä kehitysvammaiset ja mielenterveyspotilaat.”

- Niilo Keränen (kesk.)

” En ole aktiivisen eutanasian kannattaja. Katson että meidän pitäisi edelleen panostaa elämän loppuvaiheen hoitoon ja hoivaan sekä arvokkaaseen saattohoitoon. Pitäisi yrittää kunnioittaa potilaan omia toivomuksia. Olisi myös hyvä lisätä kansalaisten tietoa niin sanotusta hoitotestamentista.”

- Anna-Maja Henriksson (rkp.)

Osa poliitikoista ei ole vielä muodostanut kantaansa.

”Tällä hetkellä tärkeintä on, että näemme tämän nykytilanteen, jossa saattohoito ja siihen liittyvä kivunhoito ovat hyvin eriarvoisesti saatavilla. Saattohoidon suositukset on annettu vuonna 2010, ja ne tulisi laittaa toimeen.”

- Sari Sarkomaa (kok.)

Aborttilain muuttamiselle lähes täystyrmäys

Ajankohtaisen kakkosenkysely selvitti myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenten suhtautumista niin kutsuttuun omantunnonvapauskansalaisaloitteeseen. Valiokunta tyrmää aborttilain muuttamisen lähes yksimielisesti.

Eduskunta sai syksyllä käsittelyynsä kansalaisaloitteen, jonka tekijät haluavat terveydenhuoltohenkilökunnalle oikeuden kieltäytyä abortissa avustamisesta vakaumuksen perusteella. Kansalaisaloite sai taakseen noin 68 000 allekirjoittajaa. Aloite on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä.

Ajankohtainen kakkonen kysyi, pitäisikö hoitohenkilökunnalla olla lakisääteinen oikeus kieltäytyä abortin tekemisestä. Aloitetta vastustaa 14 valiokunnan jäsentä. Niilo Keränen (kesk.) kannattaa aloitetta, ja Anne Louhelainen (ps.) ei osannut sanoa kantaansa. Vesa-Matti Saarakkala (ps.) ei halunnut vastata kyselyyn.

Aloitteen vastustajat pelkäävät, että aborttilainsäädännön muuttaminen voisi heikentää alueiden yhdenvertaisuutta tai naisten oikeuksia ja johtaa pahimmassa tapauksessa laittomien aborttien määrän kasvuun.

” Jos aborttiin suostuvaa tahoa pitäisi etsiä, palaisimme takaisin maailmaan, jossa naiset hakeutuivat puoskarin pakeille abortin saadakseen ja kärsivät sen jälkeen pahoista vammoista tai jopa lapsettomuudesta lopun elämänsä.”

- Kristiina Salonen (sd.)

”Nykyisinkin vakaumuksellisista syistä hoitohenkilökuntaan kuuluva voidaan vapauttaa aborttiin liittyvistä tehtävistä työjärjestelyn keinoin. Tuota vahvistamaan ei tarvita sääntelyn kaltaista ohjeistusta, vaan nykyinen työnjohdollinen toimivalta riittää.”

- Juha Pylväs (kesk.)

” Yksiselitteisesti ei. Kenenkään ei ole pakko hakeutua kyseisiin tehtäviin.”

- Sari Raassina (kok.)

” Henkilökunnan oikeus kieltäytyä abortissa avustamisesta voisi johtaa siihen, että etenkin pienillä paikkakunnilla ja harvaan asutulla alueella mahdollisuus saada abortti vaarantuisi.”

- Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)

Aloitetta kannattava Niilo Keränen (kesk.) perustelee kantaansa sillä, että hoitohenkilökunnan on saatava toimia vakaumuksensa mukaan.

”Perustuslaki takaa omantunnonvapauden, ja esimerkiksi asevelvollisille on suotu mahdollisuus toimia omantuntonsa mukaisesti Terveydenhoitohenkilökunnan omantunnon tulee olla samanarvoinen.”

- Niilo Keränen (kesk.)

Lisää aiheesta tämän illan Ajankohtaisessa kakkosessa, tv2 kello 21.

Lue seuraavaksi