1. yle.fi
  2. Uutiset

Mieskalat muuttumassa naiskaloiksi – EU aloitti laajan vesien lääkejäämien tarkkailun

Suomi selvittää muiden unionimaiden kanssa, kuinka paljon vessanpytyistä ja viemäreistä valuu lääkeaineita vesiin. Selvitys saattaa johtaa muun muassa naishormoni estrogeenin puhdistamiseen, kuten Sveitsi jo tekee.

luonto
Toikansuon jätevedenpuhdistamo.
Yle

Suomessa on aloitettu lääkeainejäämien tarkkailu yhdeksässä eri vesistössä. Jäämiä seurataan nyt ensimmäistä kertaa näin laajasti Suomessa. Vastaavia näytteitä otetaan jokaisessa EU-maassa.

Mittausten tavoitteena on selvittää tarkemmin, kuinka paljon lääkejäämiä esiintyy eurooppalaisissa vesissä. Lääkejäämien esiintymisistä esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilla on Suomessa tähän mennessä yksittäisiä tietoja.

Tarkkailu on osa EU:n direktiiviä. EU vaatii maita kartoittamaan kymmentä uutta vesiin valuvaa ainetta, ja niiden joukossa on kolme lääkeainetta. Samalla unioni täydentää kymmenellä uudella yhdisteellä listaa, joka velvoittaa jäsenmaita puuttumaan pitoisuuksien ylityksiin.

Tiukempi esitys vesittyi

Tarkkailtavien aineiden joukossa on muun muassa ehkäisypillereistä virtsan mukana vesistöihin kulkeutuva keinotekoinen estrogeeni. Lääkeaineita kutsutaan myös hormonihäiriköiksi, koska niiden on todettu vaikuttavan kalojen sukupuoleen ja muutavan uroskaloja naaraiksi.

Jäämistä on todellinen vuo vesiin.

Jaakko Mannio

EU:n komissio ehdotti alun alkaen, että lääkeaineille olisi annettu jo tässä vaiheessa pitoisuusrajat, joita ei saisi ylittää. Velvoite olisi voinut johtaa isoihin investointeihin eri puolilla Eurooppaa, jos pitoisuudet ylittyvät.

Kovan vastustuksen jälkeen lääkeaineet jätettiin uudelle niin sanotulle tarkkailulistalle, jonka aineista kerätään nyt lisätietoja jäsenmaissa.

Jäämiä valuu myös Suomessa

Suomessa lääkeaineita tarkkaillaan yhdeksällä paikalla. Näytteitä otetaan muun muassa Kokemäenjoella, Vantaanjoella ja Aurajoella. Tuloksista kerrotaan komissiolle vuoden aikana. Tarkkailua mahdollisesti jatketaan.

Näytteidenotosta Suomessa vastaa Suomen ympäristökeskus. Ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio ei pidä lääkeaineita Suomessa laajana ongelmana.

– Jäämistä on todellinen vuo vesiin. Lähtökohtaisesti en kuitenkaan pidä jäämiä laajana ongelmana. Riskinarvioinnin paikka on tuonnempana, Mannio kertoo.

Selvitysten mukaan listalla olevat ehkäisypillereiden kemiallinen estrogeeni –hormoni ja muun muassa kipugeeleissä käytettävä diklofenaakki päätyvät jätevedenpuhdistamoilta vesiin. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että lääkejäämillä voi olla jo hyvin pienillä pitoisuuksilla vaikutuksia vesieliöihin. Eliö- ja ravintoketjumuutoksilla voi olla laajoja vaikutuksia vesistöissä.

Lääkejäämien poisto tulossa myöhemmin

Ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio pitää todennäköisenä, että mittausten jälkeen EU asettaa jäsenmaille velvoitteen myös poistaa lääkejäämät jätevesistä. Suomessa tilannetta pitäisi katsoa paikkakuntakohtaisesti, koska hän pitää kaikille jätevedenpuhdistamoille pakollista puhdistusta turhana ja kalliina.

En usko, että Suomen kannattaa hakea poikkeusta puhdistukseen.

Tommi Fred

Mannio uskoo, että Suomi seuraa muita EU-maita, jos puhdistukseen lähdetään lähivuosina. Hän tosin miettii, voisiko Suomessa hakea poikkeusta mahdollisesta direktiivistä. Lääkejäämät vessoista ja viemäreistä ovat laskennallisesti melko samanlaisia riippumatta asuinpaikasta, mutta Mannion mukaan jäämät sekoittuvat monin paikoin isoihin vesimääriin meren äärellä.

– En usko, että Suomen kannattaa hakea poikkeusta puhdistukseen, koska jäämät ovat laskennallisesti samat eri puolilla, arvioi jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Tommi Fred Helsingin seudun ympäristökuntayhtymästä HSY:stä.

Jäämien poistaminen hankalaa

Unionin listaus on Fredin mukaan ensimmäinen selvä merkki, että unioni puuttuu lääkejäämiin ja tarvittaessa pakottaa jäsenmaita niiden puhdistamiseen. Hänen mukaan poistaminen on hankalaa, eikä kalliin puhdistuksen lopputuloksesta ole varmuutta.

HSY:ssä seurataan tarkkaan tilannetta.

Sveitsi on rakentamassa omille jätevedenpuhdistamoille verovaroin rahoitettavia puhdistuslaitteistoja. Puhdistusta harkitaan myös Saksassa. Myös Ruotsi on todennäköisesti jo lähiaikoina päättämässä paikallisesta puhdistuksesta.

– Emme ole Sveitsi, joten meillä päätökset pitää tehdä paikkakohtaisesti, ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Lue seuraavaksi