Valiokunta torjuu kansalaisaloitteen pienten synnytyssairaaloiden säilyttämisestä

Kyseessä on ensimmäinen kansalaisaloite, joka on luovutettu nykyiselle eduskunnalle

politiikka
Vauvan tyhjä peti sairaalan synnytyssalissa
Keijo Salokangas / Yle

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta hylkäisi pienten synnytyssairaaloiden puolesta kerätyn kansalaisaloitteen.

Pieniä synnytysyksiköitä uhkaa tällä hetkellä lakkautus vuoden 2017 alussa voimaan tulevan asetuksen takia. Asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa pitää muun muassa olla ympärivuorokautinen hätäsektiovalmius ja vähintään noin tuhat synnytystä vuodessa.

Valiokunta ehdottaa mietinnössään, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen, että päivystysasetusta muutettaisiin synnytysten osalta.

Terveydenhuoltolaissa ei valiokunnan mukaan ole tarpeen säätää yhden erikoisalan päivystyksen järjestämisestä kuten kansalaisaloitteessa esitetään.

Synnyttäjien ja vastasyntyneiden turvallisuuden kannalta on mietinnön mukaan tärkeää, että synnytyssairaaloissa on ympärivuorokautinen valmius hätäkeisarinleikkausten tekemiseen.

Valiokunta perusteli myös, että huonokuntoisen vastasyntyneen hoito voi edellyttää henkilökunnalta erikoisosaamista, jota on tarvittaessa saatava nopeasti paikalle.

Pienissä yksiköissä ei valiokunnan mukaan kerry synnytysten vähäisen määrän vuoksi välttämättä myöskään riittävää osaamista käytännön hätätilanteiden hallintaan.

Valiokunta piti kuitenkin tarkoituksenmukaisena, että asetuksessa mahdollistetaan poikkeaminen vähintään noin tuhannen synnytyksen vaatimuksesta. Poikkeamisen tulisi olla valiokunnan mielestä mahdollista silloin, kun palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää.

Kyseessä on ensimmäinen kansalaisaloite, joka on luovutettu nykyiselle eduskunnalle. Kansalaisaloitteen päivystysasetuksen muuttamisesta allekirjoitti viime syksyyn mennessä lähes 67 000 ihmistä.