Aivohalvauspotilaille kehitetään etäkuntoutusta

Työikäisiä aivohalvauspotilaita yritetään auttaa takaisin työhön etäkuntoutuksen avulla.

terveys
Kuntoutettavia jumppasalissa.
Niko Mannonen / Yle

Kuopiossa kehitetään etäkuntoutusta työikäisille aivohalvauspotilaille työhön paluun helpottamiseksi. Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin tutkimushankkeessa kuntoutuja harjoittelee kotonaan kuntouttavan pelisovelluksen avulla etäterapeutin ohjauksessa.

Sovellukset ovat tablettikäyttöisiä ja voivat sisältää fysio-, toiminta- tai puheterapiaa. Etäkuntoutuksella on tarkoitus edistää pohjoissavolaisten työikäisten aivohalvauskuntoutujien työhön paluun lisäksi myös heidän yleistä hyvinvointiaan.

- Tässä ei ole tarkoitus korvata laitoskuntoutusta vaan etäkuntoutusta kehitetään sen jatkoksi tai rinnalle. Hankkeessa myös selvitetään, kenelle tämä sopii. Se voisi soveltua esimerkiksi niille, jotka eivät tarvitse laitoskuntoutusta, mutta hyötyisivät intensiivisestä kuntoutuksesta hyvän työ- ja toimintakyvyn saavuttamiseksi, projektipäällikkö Leena Korhonen Suomen aivotutkimus ja kuntoutuskeskus Neuronilta kertoo.

Tutkimushankkeessa päästään kevättalvella testaamaan etäkuntoutusta käytännössä. Testiryhmään kuuluu 20 ihmistä, samoin verrokkiryhmään. Hanke jatkuu vuoden 2017 puoliväliin saakka.

Neuron toteuttaa hankkeen yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän, Siilinjärven terveyskeskuksen ja Lapinlahden terveyskeskuksen kanssa.

Hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto.