Rakennusvirheet ovat yksi syy kosteusvaurioihin – valvonta törmää virheisiin harvoin

Rakentamisvaiheessa joudutaan harvoin puuttumaan väärään rakentamiseen. Esimerkiksi Rovaniemen kaupungin rakennusvalvojat joutuvat puuttumaan väärään rakentamiseen muutamia kymmeniä kertoja vuodessa.

Kosteusvaurio asunnon katossa. Kuva: Arja Lento / Yle

Rakennustarkastuksen yhteydessä esiin tulleissa rakentamisen virheistä vain muutamat ovat sellaisia virheitä, jotka voivat aiheuttaa rakenteisiin vakavia kosteusongelmia.

– Yleisimmät virheet ovat pesutilojen kallistukset. Siellä lattiakaivojen kallistukset ovat liian matalia, vahvistaa Rovaniemen tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg sen millaisiin virheisiin hän joutuu useimmiten puuttumaan.

Rovaniemen rakennusvalvonnasta vahvistetaan, että uudisrakentamisessa joudutaan huomauttamaan muutaman kerran vuodessa pesu- ja saunatilojen lattiakaadoista. Lisäksi lomarakentamisessa yläpohjan tuuletusväli tehdään usein liian pieneksi.

Rovaniemen rakennusvalvonta käsittelee hieman yli 1000 erilaista rakennuslupa-asiaa vuosittain. Omakotitalojen rakennuslupia näistä on noin 150. Kerrostalojen rakennuslupia muutamista kymmeneen.

Tarkastus- ja katselmuskäyntejä kullekin valvojalle tulee 200-300 vuodessa. Valvojia on kaupungilla viisi. Rakennusvalvojat korostavat sitä, että valvonnan tehtävä on lainmukaisuuden valvonta rakennuskohteissa ja virheistä sekä rakentamisen laadusta ovat vastuussa rakennuttaja ja vastaava työnjohtaja.

Kosteusongelma on hankala

Tutkimusten mukaan kosteusvaurioiden taustalta löytyvät huonot suunnitteluratkaisut, puutteellinen kosteudenhallinta työmaalla, rakennusvirheet ja kunnossapidon laiminlyönti sekä rakenteiden elinkaaren pää.

Rakennusten kosteus voi olla lähtöisin sade- ja sulamisvesistä, maaperästä, ulko- ja sisäilmasta tai käyttövesistä.

Rakenteisiin voi jäädä rakennusaikaista rakennekosteutta, mikäli esimerkiksi betonivalujen ei anneta kuivua riittävästi tai rakenteet ja rakennusmateriaalit ovat alttiina sadevesille rakennusaikana.

Kosteus voi johtua rakenteisiin muun muassa vuodoista, tiivistymisestä tai kapillaarisesti. Myös puutteellinen ilmanvaihto on yksi merkittävä kosteusvaurioihin johtava syy.

Home maksaa ja vie terveyden

Muutama vuosi sitten julkaistun Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen mukaan merkittävien kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys on pien- ja rivitaloissa 7-10 prosenttia ja kerrostaloissa 6-9  prosenttia olemassa olevasta kerrosalasta.

Kouluissa ja päiväkodeissa vastaava luku on 12–18  prosenttia, hoitolaitoksissa 20–26 prosenttia ja toimistoissa 2,5-5 prosenttia kerrosalasta. Kyse on siis varsin suuresta ongelmasta. 

On arvioitu, että kosteusvaurioita esiintyy noin joka neljännessä, mutta joidenkin tutkimusten mukaan jopa 60 prosentissa Suomen koulurakennuksista.

Suomen merkittävä kansanvarallisuus, rakennuskanta oli vuonna 2010 yhteensä 775 miljardin euron suuruinen. Kerrosalaan suhteutettuna voi siis todeta, että kansanvarallisuudesta 6–10 prosenttia eli 13–28 miljardin euroa osuus kärsii merkittävistä kosteus- ja homevaurioista.

Ehkä vielä vakavampi ongelma on se, että homeongelmat aiheuttavat ongelmia terveydelle. Kosteus- ja homevaurioiden terveyteen liittyvät kustannukset ovat vuosittain 23–953 miljoonaa euroa, mutta suurin ongelma on se, että home voi viedä jopa työkyvyn.

Talkoilla eroon homeesta

Vuonna 2009 ympäristöministeriön johdolla aloitettiin valtakunnallinen toimintaohjelma, Hometalkoot, jonka tehtävänä on ollut suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista.

Talkoiden avulla on tuotu uutta tietoa, taitoa ja työkaluja eri toimijoiden käyttöön rakentamisen osalta. Lisäksi on pyritty vaikuttamaan laajasti myös asenteisiin.

Toimintaohjelma oli alun perin nelivuotinen, mutta on saanut myöhemmin jatkoa ja jatkuu yhä. Ohjelman ansiosta netistä löytyy tietopankki Hometalkoot.fi -sivusto, jossa on tarjolla kaikille muun muassa vinkkejä, oppaita ja tutkimustietoa homeongelmien välttämiseksi ja löytämiseksi.