2 500 nimeä ei riittänyt – Ratamon paikka pysyy Kotiharjussa

Kuntalaisaloite ei onnistunut horjuttamaan Ratamo-keskusta.

kuntalaisaloitteet
Kuvassa näyy havu- ja lehtimetsää, johon Kouvola aikoo rakennuttaa uuden sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavan Ratamo- keskuksen
Raine Martikainen / Yle

Kouvolan kaupunginvaltuusto on päättänyt, ettei Ratamo-keskuksesta tehty kuntalaisaloite anna aihetta jatkotoimiin. Valtuusto päätti asiasta maanantai-iltana.

Kaupungille jätettiin syyskuun alkupuolella noin 2 500 nimeä käsittänyt kuntalaisaloite, jossa esitettiin keskuksen rakennuspaikaksi muuta kuin Ruskeasuo. Aloitteessa todettiin, että lisääntyvän liikenteen perusteella Kouvolassa olisi Ratamo-keskukselle parempia ja edullisempia rakennuspaikkoja. Aloitteen mukaan Ruskeasuon maaperä myös sopii huonosti rakentamiseen, ja liikenne vaatisi tiestön lisärakentamista.

Kouvolan kaupunginhallitus esitti jo aiemmin, että aloite ai anna aihetta toimenpiteisiin.

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi neljä vuotta sitten Ratamo-keskuksen rakennuttamisen Kouvolaan Kotiharjun alueelle, jota kuntalaisaloitteessa kutsutaan Ruskeasuoksi. Kouvola valitsi Ratamon sijainnin yhdeksästä eri tonttivaihtoehdosta. Hankkeen kiinteistöryhmä teetti näistä perusselvitykset, joissa tarkasteltiin myös alueen rakennettavuutta ja liikennenäkökohtia.

Kouvola teetti alueen maaperätutkimuksen yhdyskuntasuunnitteluyritys Ramboll Finland Oy:llä. Sen tekemien maaperätutkimusten mukaan Kotiharjun alue soveltuu rakentamiseen.