Selvitys: naiset rynnivät johtotehtäviin – osuus EU:n huippua

Keskuskauppakamarin tuoreen naisjohtajaselvityksen mukaan etenkin nuoret naiset ovat nousemassa johtotehtäviin. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on EU:n huipputasoa.

talous
Leena Linnainmaa Aamu-tv:n vieraana
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena LinnainmaaYle

Keskuskauppakamari suhtautuu optimistisesti tasa-arvon kohentumiseen johtoryhmissä. Tuoreen selvityksen mukaan naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmistä kasvaa selvästi varsinkin nuorissa ikäluokissa.

Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksen mukaan naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on EU:n huipputasoa ilman kiintiöitäkin: suurissa pörssiyhtiöissä naisia on 30 prosenttia, keskisuurissa 24 prosenttia ja pienissä 19 prosenttia. Kaikkien keskiarvo on 24 prosenttia. Miehiä on siis edelleen selkeä enemmistö, mutta osuus on laskenut. Viime kevään hallitusvalintojen jälkeen 27 prosenttia uusista hallitusjäsenistä oli naisia, kun kahtena edellisenä vuonna luku oli 25 prosenttia.

Johtoryhmissä naisten osuus on noussut viime vuosina prosenttiyksiköllä vuodessa ja on nyt 21,5 prosenttia.

– Tulevaisuus näyttää lupaavalta, sillä nuoremmissa ikäluokissa naisten osuus johtoryhmistä on selvässä kasvussa, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Teollisuusjohdossa vielä vähän naisia

Liiketoimintajohdossa on kuitenkin suuret toimialakohtaiset erot. Selvityksen mukaan energia- ja terveydenhuoltosektoreilla naisten osuus on korkein (25 % ja 22 %). Rahoitusalan liiketoimintajohtajista naisia on 19 prosenttia. Perää pitää suurin sektori teollisuustuotteet ja -palvelut, jossa naisten osuus liiketoimintajohdosta on vain 5 prosenttia.

Merkittävä syy naisten vähyyteen yritysjohdossa on Suomen elinkeinoelämän teollisuuspainotteisuus, jossa insinööritausta on yleinen. Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajilla teknillinen koulutus on lähes yhtä yleinen kuin kaupallinen. Teknillis-tieteellisiin opintoihin naisia hakeutuu huomattavasti miehiä vähemmän. Keskuskauppakamarin mukaan johtoryhmien teknillisen koulutuksen saaneista vain 11 prosenttia on naisia.

Keskuskauppakamarin viides naisjohtajaselvitys kattoi kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt.