Neuvolaraadit laajenevat Oulunkaaren kuntiin

Iissä pari vuotta toimineesta neuvolaraadista on saatu hyviä kokemuksia. Raatitoimintaa laajennetaan lähiaikoina muihinkin Oulunkaaren jäsenkuntiin. Asiakasraateja kootaan myös aikuissosiaalityön kehittämiseksi.

lastenneuvolat
Iin neuvolaraati on jo ehtinyt antaa palautetta Oulunkaaren nettipalvelujen kehittämiseksi.
Iin neuvolaraati on jo ehtinyt antaa palautetta Oulunkaaren nettipalvelujen kehittämiseksi.Riitta Muhonen / Oulunkaaren kuntayhtymä

Iin neuvolan ja perhetyön asiakasraati on kokoontunut muutamia kertoja vuodessa teemakeskusteluihin ja muun muassa keräämään asiakastietoa sitä, kuinka neuvolapalveluita kehitettäisiin entistä asiakaslähtöisemmiksi. Raati on kokoontunut kerran myös Utajärvellä.

Raateihin on osallistunut kymmenkunta aikuista lapsineen, kertoo seudullisten neuvolapalvelujen esimies Anne Leppälä-Hast Oulunkaaren kuntayhtymästä.

Iin neuvolaraati kokoontuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloiden yhteydessä.
Iin neuvolaraati kokoontuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloiden yhteydessä.Riitta Muhonen / Oulunkaaren kuntayhtymä

– Lapset touhuaa siellä, ja kahvittelun merkeissä vanhempien kanssa sitä raatia pidetään.

Neuvolaraatien alustuksissa ammattilaiset kertovat lastenhoitoon liittyvistä asioista, esimerkiksi hampaidenhoidosta.

Esillä ovat olleet myös perhetyön muutokset, jotka liittyvät uuteen sosiaalihuotolakiin.

Raadeissa on kerrottu myös neuvolan kuulumisia, esimerkiksi henkilöstömuutoksia, ja tapaamisiin liittyy aina asiakkaitten vapaata ideointia ja palautteenantoa, Anne Leppälä-Hast kertoo.

Raadit laajenevat

Neuvolaraati on jo ehtinyt ottaa kantaa esimerkiksi Oulunkaaren nettipalvelujen kehittämiseen.

Oulunkaaren sote-kuntayhtymä tunnustelee neuvolaraadeilta myös perheiden kiinnostusta pitää yhteyttä neuvolaan ja perhetyöhön esimerkiksi videopuheluilla, kertoo Oulunkaaren resurssi- ja kehitysjohtaja Anu Vuorinen.

– Toimintamallin ideana on ottaa asiakkaat mukaan palvelujen kehittämistyöhön, Anu Vuorinen toteaa.

Asiakasraatia on kokeiltu myös Utajärven aikuissosiaalityössä, ja myös sitä aiotaan viedä ensi vuonna naapurikuntiin.

– Vuonna 2017 esimerkiksi perustoimeentuloratkaisut siirtyvät kansaneläkelaitokselle. Siksi kunnissa mietitään uusita tapoja kohdata asiakkaita, jotka eivät enää asioi kunnanvirastoissa, Vuorinen kertoo.