Paikallislehdet vaikeuksissa Postin jakeluhintojen kanssa – jo toiseksi suurin menoerä palkkojen jälkeen

Moni paikallislehti on riippuvainen Postin jakelupalveluista. Posti on nostanut jakelun hintaa vuosittain, mikä aiheuttaa paikallislehdille talousvaikeuksia.

Kotimaa
paikallislehti
Juho Liukkonen / Yle

Kallistuvat jakelukustannukset uhkaavat paikallislehtien toimintaa. Paikallislehdille jakelu on palkkojen rinnalla lehden suurin menoerä. Posti vastaa useiden paikallislehtien jakelusta. Yhtiön tapa korottaa hintoja on herättänyt kritiikkiä.

– Hinnoittelu on kallistunut vuosi vuodelta. Tämä tehdään yleensä ilman sen kummempia neuvotteluja. Me ihmettelemme tätä, koska olemme kuitenkin pitkäaikainen ja uskollinen asiakasryhmä, Sanomalehtien liiton paikallislehtijaoston puheenjohtaja Jaakko Ujainen harmittelee.

Paikallislehdillä tarkoitetaan tilattavia sanomalehtiä, jotka keräävät tulonsa osin mainonnalla. Paikallislehdet kamppailevat samanlaisten ongelmien parissa kuin isot julkaisut. Tilaajaluvut laskevat, tulosta pitäisi saada tehokkaammin aikaan eikä ajatus lehden hinnan korottamisesta houkuttele.

Hintojen kasvua pidetään suolaisena. Paikallislehtien edustajien mukaan Posti nostaa jakelukustannusten hintaa vuosittain ja joskus jopa kaksinumeroisella prosentilla. Lehdille ei ole jäänyt vaihtoehdoiksi kuin maksaa tai itkeä ja maksaa.

– Olen käyttänyt sellaista vertausta, että 20 vuotta sitten lehtien kustannusrakenteesta palkkojen jälkeen suurin menoerä tuli lehden painamisesta. Nyt jakelu on ohittanut painokulut, Ujainen kertoo.

Postissa ymmärretään kritiikki, mutta muistutetaan myös realiteeteista.

– Meillä on varmasti kehitettävää kaupallisuudessa ja neuvottelutaidossa. Aina kun asiakas sanoo, että tuntuu vaikealta ja sanelulta, niin olemme epäonnistuneet asiakkaan näkökulmasta, Postin lehtipalveluista vastaava johtaja Risto Savikko myöntää.

– Allekirjoitamme täysin median vaikean tilanteen. Me olemme samassa veneessä. Kun heillä on vaikeaa, niin meillä on vaikeaa. Vaikka leikkaamme työvoimakustannuksista, ajoneuvokustannuksista ja polttoainekustannuksista, niin paperivolyymien lasku aiheuttaa meillekin haasteita.

Kuluja halutaan karsia

Useat paikallislehdet ovat riippuvaisia Postin palveluista. Osa lehdistä on harkinnut asiakkuussuhteen muuttamista siten, ettei Posti hoitaisi enää lehden koko jakelua. Syynä ovat kilpailijat, jotka hoitaisivat paikallisjakelun halvemmalla kuin Posti.

Esimerkiksi Sulkava-lehti on ollut Postin asiakas yli 50 vuotta. Nyt kustannuksista halutaan karsia löysät pois ja siirtää lehden paikallinen jakelu toisen tahon hoidettavaksi.

– Kun kysyimme Postilta asiasta, he ilmoittivat, että tässä tapauksessa etäjaettavien lehtien jakeluhinta lähes kaksinkertaistuu. Näin käydessä emme säästäisi jakelukustannuksissa enää mitään, Sulkava-lehden päätoimittaja Kalle Keränen harmittelee.

– Tämä perustuu yksinkertaisesti volyymihinnoitteluun. Meidän hinnoitteluperuste on volyymipohjaista. Alennus on sitä suurempi mitä on volyymi. Tämä perustuu synergia- ja mittakaavahyötyyn, Savikko vastaa kritiikkiin.

Sulkavan lehden jakelukustannukset muodostavat reilun neljäsosan kuluista. Se on palkkojen jälkeen suurin menoerä.

Paikallislehdistä iso osa tilataan paikkakunnan ulkopuolelle. Esimerkiksi Sulkava-lehden levikistä yli kolmannes kuljetetaan muualle kuin lähialueelle.

Sama koskee muitakin lehtiä. Harva paikallislehti pystyisi luopumaan Postin palveluista kokonaan, koska valtakunnalliseen levikkiin tarvitaan edelleen sen palveluja.

– Meillä on 133 lehteä luokiteltu paikallislehdeksi. Näiden yhteislevikki on sellainen miljoona kappaletta ja niistä noin 250 000 menee etälevikkialueen ulkopuolelle. Tilaajia ovat esimerkiksi opiskelijat, Helsingin seudulle muuttaneet ja mökkiläiset, Ujainen kertoo.

Sähköinen näköispainos vaihtoehdoksi?

Tyytymättömyyttä on lisännyt, että paikallislehtien edustajien mielestä Posti on heikentänyt palvelujaan.

– Jakelu on hidastunut. Osalle lehti tulee Postin muutosten ja säästöjen vuoksi vasta iltapäivästä, Keränen pohtii.

– Posti on ollut erittäin luotettava jakelija, mutta pirun kallis.

Postin tilannetta myös ymmärretään lehdissä, jotka ovat joutuneet painimaan kustannusongelmien parissa.

– On rehellisesti todettava, että meillä alkaa olla maaseudulla, etenkin haja-asutusalueella, vähän lämpimiä postilaatikoita. Varmasti lähiaikoina on vakavasti pohdittava, kannattaako samaa lenkkiä ajaa enää viikon jokaisena arkipäivänä ja joissakin kohdissa jopa kahdesti päivässä. Tietysti postin tulo vaikka joka tunti olisi mukavaa, mutta kuka näitä kustannuksia sitten pystyy jatkossa maksamaan, Rantasalmen lehden päätoimittaja Arto Ylhävaara pohtii.

Yksi ratkaisu levikkikysymykseen voisi löytyä digitalisaatiosta. Kaikki paikallislehdet eivät kuitenkaan ole tarttuneet mahdollisuuteen. Syitä on useita ja osa niistä yllättää.

– Etenkin etätilaajaryhmä on sellainen, että niillä on nostalgiaa paperilehteä kohtaan. Heille ei ole edes tärkeää, tuleeko lehti huomenna vai ylihuomenna. Pääasia, että lehti saadaan paperilla. Sähköistä versiota ei kannata väkisin tyrkyttää jos kuluttaja ei sitä halua, Ujainen pohtii.