Hyppää sisältöön

Saamelaiskäräjien hallitus vaatii uusia saamelaiskäräjävaaleja

Saamelaiskäräjävaaleista tehtiin viisi valitusta. Saamelaiskäräjien hallitus on hyväksynyt valitukset ja päättänyt, että vaalitulosta ei voi oikaista, joten on järjestettävä uudet saamelaiskäräjävaalit.

Saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt hyväksyä saamelaiskäräjävaaleista tehdyt viisi valitusta ja järjestää uudet vaalit.

Valitukset koskivat 93 henkilöä, jotka korkein hallinto-oikeus päätti hyväksyä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon saamelaiskäräjien tahtoa vastaan.

– Saamelaiskäräjien hallituksen käsityksen mukaan on selvää, että saamelaiskäräjien vuoden 2015 vaaliluetteloon merkitsemistä koskevia, hakijoiden kannalta myöntäviä ratkaisuja on korkeimman hallintooikeuden toimesta tehty niin paljon, että kyseisten henkilöiden äänet varmuudella ovat vaikuttaneet vaalien lopputulokseen, saamelaiskäräjien hallitus tiedottaa.

Hallitus on päättänyt hyväksyä valitukset, eikä vaalitulosta voi hallituksen mukaan oikaista.

– Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyy valitukset todeten, että käytyjen vaalien lopputulosta ei ole mahdollista oikaista. Koska tapahtumaketjun vaaliluettelon laatimisesta vaalien lopputuloksen vahvistamiseen -aikana on edellä esitetyin tavoin tapahtunut vakavia lainvastaisuuksia, ei käytyjen vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien prosessin voida katsoa vastaavan voimassa olevan saamelaiskäräjälain tarkoittaman kulttuuri-itsehallinnon toteuttamiselta lain mukaan edellytetty asianmukaisuutta.

– Tästä johtuen Saamelaiskäräjien hallitus määrää vuoden 2015 vaalit uudelleen toimitettaviksi 20.8.2015 lainvoimaiseksi todettua vaaliluetteloa käyttäen, saamelaiskäräjien hallitus tiedottaa sivuillaan.

Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen perusteluineen löydättäältä. (siirryt toiseen palveluun)  Hallituksen päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 14 päivän sisällä.

Suomessa toimitettiin saamelaiskäräjävaalit 7.9.-4.10.2015. Uusi saamelaiskäräjäkausi alkaa 1.1.2016. Vanha saamelaiskäräjien hallitus jatkaa toimintaansa siihen asti.

.
.