Rikosoikeuden emeritaprofessori: Mielenterveyttä pitäisi tutkia myös lievissä rikoksissa

Rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen sanoo, että mielenterveyssektori ja rikosoikeus eivät tee Suomessa tarpeeksi yhteistyötä. Utriaisen mielestä syyntakeisuutta arvioidaan lähinnä vain henkirikoksissa.

Kotimaa
Terttu Utriainen
Terttu UtriainenJarmo Honkanen / Yle

Torniossa on tullut julki kymmenen vuotta kestänyt naapurin piinaaminen. Kiusaaminen ei ole loppunut, vaikka asiasta on uhrin omaisen mukaan annettu kolme tuomiotakin.

– Viranomaiset lähtevät siitä, että on tunnusmerkistön mukainen rikos, jota aletaan tutkia teko kerrallaan. Siitä tulee aikanaan rangaistukset ja niitä voi olla peräkkäin useita, rikosoikeuden emeritaprofessori Tetttu Utriainen avaa järjestelmää.

Utriainen kaipaakin laajempaa selvittelyä.

– Asia pitää selvittää ei pelkästään rikos kerrallaan, vaan mikä tällaisen tilanteen aiheuttaa ja miksi tämä ihminen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy.

Utriainen on sitä mieltä, että mielenterveys pitäisi tutkia, jos on epäilyä että tutkimseen olisi aihetta.

– Silloin kysymys on sosiaalisektorin ja oikeussektorin yhteistyöstä eli lähinnä mielenterveyden ja rikosoikeuden yhteisestä asiasta. Se pitäisi ottaa nyt selvityksen alaiseksi, Utriainen sanoo.

Ruotsissa yhteistyö on kiinteämpää

Utriainen sanoo, että Suomessa mielenterveyssektori ja rikosoikeussektori eivät tee tarpeeksi yhteistyötä.

– Meillähän syyntakeisuutta arvioidaan oikeastaan vain henkirikoksissa. Eli jos käyttäytyminen on sellaista, että se menee rikosoikeudellisesti törkeysasteen lievempään päähän, niin usein sitä ei tutkita. Tämä on ongelma.

Muihin länsimaihin verrattuna Suomella olisi petraamiseen varaa.

– Meillä on hyvin lievät asteikot. Jos puhutaan soisaalisektorin ja erikoisoikeuden yhteistyöstä, niin Ruotsissa se on hyvin paljon kiinteämpi kuin meillä, Terttu Utriainen sanoo.

– Jos mennään esimerkiksi Englantiin ja Ranskaan, niin siellä asteikot ja tuomioistuinkäytäntö on ankarampaa. Tavallaan oikeusjärjestelmä toimii eri intensiteettiasteella.