Pitkäaikainen inttiperinne häviämässä – "Tupakanmittainen tauko" on kadonnut jo kahdesta varuskunnasta

Puolustusvoimissa on käynnissä hanke, joka kannustaa varusmiehiä ja henkilökuntaa savuttomuuteen. Vuoteen 2017 saakka kestävä hanke on jo poikinut hyviä tuloksia.

Kotimaa
Alokkaat vannovat sotilasvalansa.
Laura Tolonen / Yle

Puolustusvoimat lähti kaksi vuotta sitten mukaan hankkeeseen tupakoimattomuuden edistämiseksi. Hankkeen päätoteuttajan keuhkoterveysjärjestö Filha ry:n mukaan varusmiehiltä on tullut muun muassa sellaista palautetta, että tupakka ei enää kuulu armeijan rutiineihin samalla tavalla kuin ennen.

– Esimerkiksi ilmaus "tupakanmittainen tauko" on jäänyt historiaan. Sekä varusmiehille että Puolustusvoimien henkilökunnalle on tehty säännöllisesti kyselyjä tupakkatuotteiden käytöstä, käyttöä koskevista asenteista sekä lopettamismotivaatiosta, kertoo Anelma Lammi Filhasta.

– Puolustusvoimien henkilökunnan tupakointi on samalla tasolla kuin koko väestön ja lopettamishalukkaita on noin puolet kuten koko väestössäkin. Kun henkilökunnalta tiedusteltiin sitä, miten työnantaja voisi auttaa lopettamisessa, toivottiin työnantajan korvaamia nikotiinikorvaustuotteita tai lopettamisen tukeen käytettyjä reseptilääkkeitä, Lammi jatkaa.

Hankkeessa on mukana kaksi pilottivaruskuntaa: Kaartin jääkärirykmentti Santahaminassa ja Karjalan prikaati Vekaranjärvellä. Molemmissa pilottivaruskunnissa annettiin hankkeen ensimmäisenä vuotena savuttomuuskäsky, jolla tupakkatuotteiden käyttö rajataan tiettyihin ajankohtiin ja paikkoihin.

Pääesikunta julistautui savuttomaksi heti hankkeen alussa. Hanke kestää vuoteen 2017 saakka.

Muut varuskunnat, kuten Kainuun prikaati, toimivat verrokkiryhminä. Savuttomuuskäskyn antaneiden varuskuntien kyselyjen tuloksia verrataan muissa varuskunnissa tehtäviin kyselyihin.

– Jatkossa osa pilottivaruskunnissa toteutetuista toimenpiteistä on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia Puolustusvoimien hallintoyksiköitä. Tämä työ on vielä kesken, Lammi toteaa.

Hankkeesta kerrotaan monissa kanavissa

Hankkeessa kannustetaan savuttomuuteen, mutta tupakointi on yhä edelleen sallittua esimerkiksi ruokataukojen yhteydessä. Tähän Anelma Lammi antaa syyksi sen, että kenenkään tupakointia ei voida täysin kieltää.

Jatkossa osa pilottivaruskunnissa toteutetuista toimenpiteistä on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia Puolustusvoimien hallintoyksiköitä.

Anelma Lammi

– Tupakkatuotteiden käyttöä säätelee Suomessa tupakkalaki ja se koskee luonnollisesti myös Puolustusvoimia. Ruokatauot ja lakisääteiset kahvitauot ovat tupakkalain mukaan sellaisia hetkiä, jolloin työntekijä voi käyttää tupakkatuotteita.

Hankkeesta kerrotaan varusmiehille heti palveluksen alussa sotilaskodeissa. Vuoden 2015 alusta jokaiselle saapumiserälle järjestetään Intti ilman tupakka ja nuuskaa -kilpailu, jossa palkinto on 1 000 euroa.

Tupakoimattomuustempauksesta on viestitetty varusmiehille myös varusmiestoimikuntien kautta, sotilaskotien iltatilaisuuksissa ja Ruotuväki-lehdessä. Puolustusvoimien henkilökunnalle on asiasta viestitty Puolustusvoimien intranetissä, ja Puolustusvoimien terveydenhuoltoa on koulutettu antamaan tupakkatuotteiden lopettamiseen tukea.