1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Eläinten käsittelyssä ei puutteita – MOT-ohjelmassa kuvatut teurastamot tarkastettu

Eläinten käsittelyssä ja tainnutuksessa ei ole havaittu ongelmia tarkastusten aikana, Evira kertoo.

Kotimaan uutiset
Kuvankaappaus videolta Sastamalan teurastamolta syys- tai elokuussa. Teurastaja tainnuttaa lammasta ennen varsinaista teurastamista.
Kuvankaappaus videolta Sastamalan teurastamolta syys- tai elokuussa.Oikeutta eläimille / Lehtikuva

Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit ovat yhdessä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tarkastuseläinlääkärien kanssa tarkastaneet kaikki neljä teurastamoa, joissa kuvattua videomateriaalia esitettiin Ylen MOT-ohjelmassa lokakuun lopussa. Paimiossa ja Sastamalassa olevat teurastamot oli mainittu MOT:ssa, mutta kahta muuta ei oltu. Eviran mukaan tiedottaminen kahdesta muusta teurastamosta kuuluu poliisillle, koska teurastamot eivät ole olleet julkisuudessa.

Kaikissa teurastamoissa todettiin puutteita, jotka liittyivät pääasiassa puutteellisiin toimintaohjeistoihin ja kirjanpitoon sekä puuttuviin kelpoisuustodistuksiin. Eläinten käsittelyssä ja tainnutuksessa ei havaittu ongelmia tarkastusten aikana.

Teurastamoiden rakenteissa oli edelleen monelta osin parannettavaa. Muutamalta työntekijältä puuttui vielä vaadittu kelpoisuustodistus, joka osoittaa työntekijän olevan pätevä työhönsä. Teurastamot olivat oma-aloitteisesti jo siirtäneet osan videoilla kuvatuista työntekijöistä muihin tehtäviin.

Teurastamoiden tarkastuseläinlääkäreiden toiminta selvitetään

Aluehallintovirastot ja tarkastuseläinlääkärit ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta kyseisten teurastamoiden eläinsuojelutilanne saatetaan lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Myös muiden teurastamoiden tilanne selvitetään eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Loput teurastamot on tarkoitus tarkastaa alkuvuoden 2016 aikana.

Oikeutta eläimille -yhdistys toimitti Eviralle videokoosteen teurastamoilla kuvatuista epäkohdista. Koosteen perusteella Evira on laatinut poliisille yksityiskohtaisen asiantuntijalausunnon esitutkintaa varten.

– Oli huojentavaa huomata, että raskauttavaa materiaalia oli videokoosteessa yhteensä vain noin 20 minuuttia, vaikka teurastamoissa oli kuvattu yhteensä jopa 300 tuntia, sanoo Eviran eläinten hyvinvointi ja tunnistus -jaoston päällikkö Jaana Mikkola.

Teurastamoiden eläinsuojelutilanteen varmistamiseksi Evira tehostaa teurastamoita valvovien viranomaisten ohjausta ja koulutusta.

– En jaksa uskoa, että tarkastuseläinlääkäreiden nenän edessä tehdään tällaista toimintaa, koska oli se sen verran asiatonta ja lakia rikottiin, Jaana Mikkola viittaa teurastamoiden laiminlyönteihin.

Hänen mukaansa Evira kuitenkin selvittää, ovatko tarkastuseläinlääkärit olleet tietoisia joistakin epäkohdista teurastamoilla ja jos ovat, niin ovatko puuttuneet niihin aikaisemmin.

– Meillä on tällä hetkellä selvityksessä tarkastuseläinlääkäreiden toiminnan asianmukaisuus, Mikkola painottaa.

Eviran mukaan avain eläinten hyvinvoinnin turvaamisessa on kuitenkin aina teurastamotoimijoiden käsissä. Evira kannustaakin elinkeinoa järjestämään teurastamotyöntekijöille lisäkoulutusta mahdollisimman pikaisesti.

Lue seuraavaksi