Tampereen ammattikorkeakoulu vähentää väkeä

Yli 50 henkilötyövuoden leikkaukset hoidetaan muun muassa irtisanomisilla, osa-aikaistamisilla ja määräaikaisia työsuhteita vähentämällä. Iso osa vähennyksistä kohdistuu opetushenkilöstöön.

Kotimaa
TAMK:n julkisivu
Marjut Suomi / Yle

Tampereen ammattikorkeakoulun yt-neuvottelut ovat päättyneet kymmenien ihmisten vähennyksiin.

TAMKin tiedotteen mukaan henkilöstövaikutukset ovat ensi vuonna enintään 32 ja vuonna 2017 enintään 55 henkilötyövuotta. Opetushenkilöstön osalta vaikutukset ovat enintään neljä henkilötyövuotta ja muun henkilöstön osalta enintään kahdeksan henkilötyövuotta. Määräaikaisia työsuhteita vähennetään 11 henkilötyövuoden verran ja eläkkeellejääjistä säästyy 9 henkilötyövuotta.

Henkilöstöjohtaja Merja Jortikan mukaan vakituisen henkilöstön eläköitymisen, irtisanomisten ja osa-aikaistamisten tarkka määrä ei ole vielä selvillä. Niukkuus näkyy myös siinä, ettei uusia määräaikaisia työsuhteita solmita.

Sovellamme kaikkia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla henkilöstövaikutuksia saadaan vähennettyä

Markku Lahtinen

Rehtori Markku Lahtinen lupaa, että TAMK soveltaa kaikkia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla henkilöstövaikutuksia saadaan vähennettyä. Neuvotteluiden aikana on sovittu myös muista kuin henkilöstöön kohdistuvista säästöistä.

– Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy 1,3 miljoonan euron verran taloudellista sopeuttamista mm. palvelujen ostoissa, tila- ja kiinteistökustannuksissa sekä IT-kustannuksissa.

Syynä valtionrahoituksen niukentuminen

TAMKin yhteistoimintamenettely käynnistyi lokakuun alussa, koska TAMK joutuu sopeuttamaan toimintojaan pienentyvään valtionrahoitukseen. Rehtori Markku Lahtisen mukaan menojen sopeuttamistarve vuoden 2016 budjettiin on noin 3,3 miljoonaa euroa, jotta TAMKin talous on kestävällä pohjalla.

– Sopeuttamistoimet tähtäävät siihen, että TAMK on jatkossakin kilpailukykyinen ja vetovoimainen Tampereen seudun kehittäjä. Strategiamme mukaisesti painotamme erityisesti kansainvälisen maksullisen koulutuksen ja valittujen painopistealojen TKI-toiminnan lisäämistä. Muita keskeisiä kehittämisteemojamme lähivuosina ovat toimintojen digitalisoiminen ja Tampere3-yhteistyö.

Talousarvioon sisältyy 1,3 miljoonan euroa sopeuttamista mm. palvelujen ostoissa, tila- ja kiinteistö- sekä IT-kustannuksissa

Markku Lahtinen

Tulevista rakenteellisen kehittämisen suuntaviivoista ja tavoitteista vuosille 2017–2020 sovitaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa syksyllä 2016.

Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 10 000 opiskelijaa seitsemällä koulutusalalla. Päätoimista henkilöstöä vuoden 2014 lopussa oli 717, joista opetushenkilöstöä 401 ja muuta henkilöstöä 316.