Puukauppaa pusketaan vauhtiin – ongelmana huonot tiet

Metsäteollisuus haluaa puukauppaan säpinää. Investoinnit lisäävät yritysten puun tarvetta merkittävästi lähivuosina. Myös teiden kunto on metsäteollisuusyritysten mukaan saatava nykyistä parempaan kuosiin.

Kotimaa
UPM Kymin tehtaalla vierailijoita
Metsäteollisuus oli kutsunut muun muassa kansanedustajia ja mediaa UPM Kymin tehtaalle kuuntelemaan näkemyksiä alan tilasta ja tulevaisuudesta. Juha Korhonen / Yle

Metsäteollisuusyritysten etujärjestö haluaa puukauppaan vauhtia.

– Alalla on noin kahden miljardin investoinnit menossa. Puun käyttö tulee kasvamaan merkittävästi. Ja kun hallituksella on tavoite uusiutuvan energian käytön lisäämisestä, niin puuta pitää saada enemmän liikkeelle, sanoo energiajohtaja Jouni Punnonen Metsäteollisuus ry:stä.

Metsäteollisuuden mielestä puuhun perustuva biotalous on ratkaisu Suomen uuteen nousuun ja uudistuva biotalous rakentuu pääosin menestyvän, nykyisen metsäteollisuuden pohjalle.

Puun liikkeen vauhdittamisella on kiire, sillä Punnosen mukaan metsäteollisuudessa puun käyttö kasvaa liki 10 milljoonaa kiintokuutiota vuoteen 2018 mennessä.

Kouvolassa hiljattain Kymin sellutehtaan laajentamiseen investoinut UPM laskee, että sellutehtaalla puuntarve lisääntyy noin 25 prosenttia nykyisestä jatkossa.

Myös pienemmät tiet kuntoon

Metsäteollisuuden yritykset haluavat myös, että niille tärkeät väylät pidetään kunnossa.

– Hallituksen kärkihankkeista 600 miljoonaa euroa tiejärjestelmän kohentamiseen vuosina 2016-2018 on erittäin hyvä asia, myöntää energiajohtaja Jouni Punnonen.

Mutta lisätoive pienempien teiden kunnostamisesta on verhottu verisuonistosymboliikkaan:

– Nyt täytyy pitää huolta maan hiusverkostosta eli alempiasteisesta tieverkostosta. Se, että valtimot ja laskimot ovat kunnossa, ei pelkästään riitä, sanoo Punnonen.

UPM Kymin paperitehtaan johtaja säestää myös kuljetusketjun ja kokonaisuuden merkityksestä.

– Kyllä meidän toiveet liittyvät siihen, että saadaan kustannustehokas logistiikka. Suurin osa tuotteistamme menee kuitenkin vientiin Eurooppaan, sanoo Matti Laaksonen.

Rautatiekuljetuksista Metsäteollisuus haluaisi nykyistä tehokkaampia. Esimerkkinä mainittiin Luumäki-Imatra-Imatrankoski -välin sujuvuuden parantaminen.

Metsäteollisuus ry oli kutsunut maanantaina UPM Kymin tehtaalle muun muassa Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajia keskustelemaan alan tilanteesta sekä keinoista, joilla saadaan biotalouteen puhtia. Kansanedustajista paikalla olivat Sirpa Paatero ja Markku Pakkanen.